Düşük B12 seviyesi depresif semptomlar ile ilişkili midir?

Düşük B12 seviyesi depresif semptomlar ile ilişkili midir?

B12 eksikliğinin dünya çapında yaygınlığının %6 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, prevalans 60 yaşın üzerindeki yetişkinlerde daha yüksektir.

B12 vitamini ve folat eksikliğinin en bilinen klinik belirtisi megaloblastik anemidir. Daha önceki çalışmalarda düşük B12 vitamini seviyesinin erkeklerde zayıf hafıza ile ilişkili olduğu bulunmuştu.

B12 vitamini eksikliği bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir ve uzun süre tedavi edilmezse geri dönüşü olmayan bir bunama nedeni olabilir. Bu nedenle, B12 eksikliği olan yaşlı yetişkinler, zamanında tespit edilip tedavi edilirse, bilişsel bozulma geri döndürülebilir veya önlenebilir hale gelir.

İrlanda da yapılan bir araştırmada folat ve B12 seviyelerinin depresif semptomlara etkisi incelenmiştir. Çalışmaya 4 yıl boyunca gözlemlenen yaşlı popülasyon dahil edilmiştir.

Bu çalışmada katılımcıların başlangıçtaki folat ve B12 seviyeleri ile 2. ve 4. yılda meydana gelen depresif semptomları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. B12 ve folat seviyeleri mikrobiyolojik tahlille belirlenmiş ve depresyon ölçekleri uygulanmıştır.

Çalışmanın sonuçlarına göre hem B12 hem de folat seviyeleri, depresif semptomları olan grupta depresif olmayanlara göre daha düşüktü. Regresyon modelleri, başlangıçta düşük B12 seviyesine sahip katılımcıların, dört yıl sonra depresyon geçirme olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ancak folat için böyle bir ilişkinin olmadığını göstermiştir.

Düşük B12 seviyesine sahip yaşlı yetişkinlerin 4 yıl boyunca depresif belirtiler geliştirme olasılığı %51 fazlaydı. Bu bulgu, fiziksel aktivite, kronik hastalık yükü, D vitamini seviyesi kardiyovasküler hastalık ve antidepresan kullanımı gibi ilgili ortak değişkenler kontrol edildikten sonra da aynı kaldı.

Bulgular, B12 seviyesinin yaşlılarda depresif semptomlara etkisini ve gıda takviye politikasında yaşlı yetişkinlerde depresif semptomların önlenmesindeki önemini ortaya koymaktadır.

KAYNAK:

– Laird, E., O’Halloran, A., Molloy, A., Healy, M., Hernandez, B., O’Connor, D., . . . Briggs, R. (2021). Low vitamin B12 but not folate is associated with incident depressive symptoms in community-dwelling older adults: A 4 year longitudinal study. British Journal of Nutrition, 1-22. doi:10.1017/S0007114521004748.

– Nalder, L., Zheng, B., Chiandet, G., Middleton, L. T., & de Jager, C. A. (2020). Vitamin B12 and Folate Status in Cognitively Healthy Older Adults and Associations with Cognitive Performance. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 25(3), 287–294. doi:10.1007/s12603-020-1489-y.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler