Evcil hayvanlar ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi var

Evcil hayvanlar ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi var

Evcil hayvanı olanların büyük çoğunluğu evcil hayvanlarını ailenin bir parçası olarak görüyor ve çoğu evcil hayvanlarının ruh sağlıkları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyor.

Amerikan Psikiyatri Birliği Başkanı Doktor Rebecca Brendel, “Bireyler, insanlar ve evcil hayvanları arasındaki bağlar hakkında özel bir şey olduğunun farkındalar. Hayatımıza ve ailemize getirdiğimiz hayvanlar, sevdiğimiz yargılayıcı olmayan arkadaşlıklar yaratması, stres ve endişemizi azaltması gibi hayatımızın kilit noktalarında rol oynuyor. Amerikalılar, evcil hayvanlarımızla olan ilişkilerimizin genel ruh sağlığımız için gözle görülür yararları olabileceğini açıkça kabul ediyor.” açıklamasında bulundu.

Sağlıklı Zihinler Aylık Anketi, Morning Consult tarafından 10-12 Şubat tarihleri arasında 2.200 yetişkinden oluşan bir örneklemle gerçekleştirildi. Hata payı artı veya eksi yüzde iki puan olarak belirlendi.

Bireyler evcil hayvanlarını nasıl görüyor?

Ankete katılanların %50’si köpekleri olduğunu, %35’i kedileri olduğunu ve %31’i evcil hayvanlarının olmadığını söyledi. Kabaca %3’ü kuşlar, balıklar, kaplumbağalar veya diğerleri gibi başka evcil hayvanları olduğunu söyledi.

Evcil hayvan sahiplerinin %88’i evcil hayvanlarını ailenin bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Ayrıca, köpek sahiplerinin %87’si, kedi sahiplerinin %86’sı ve diğer evcil hayvan sahiplerinin %62’si dahil olmak üzere %86’sı evcil hayvanlarının ruh sağlıkları üzerinde çoğunlukla olumlu bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Evcil hayvanlar bunu nasıl sağlıyor?

Evcil hayvanlarının ruh sağlıklarını olumlu yönde etkilediğini söyleyenler, evcil hayvanlarının bunu şu şekillerde yaptığını söyledi:

 • Stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olması (%69).
 • Koşulsuz sevgi ve destek sağlaması (%69).
 • Arkadaşlık (%69).
 • Sakinleştirici bir varlık sağlaması (%66).
 • Gerçek arkadaşlardır (%63).

Kedi sahipleri ile köpek sahipleri arasında fark var mı?

Sonuçlara göre kedi sahiplerinin, evcil hayvanlarının arkadaşlık sunduğunu, sakinleştirici bir varlık sağladığını ve stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğunu söyleme olasılıkları köpek sahiplerinden daha yüksekti. Köpek sahiplerinin ise evcil hayvanlarının onları fiziksel olarak aktif olmaya teşvik ettiğini söyleme ihtimali kedi sahiplerinin iki katıydı.

Diğer sonuçlar

Evcil hayvanlarla ilgili çeşitli stres etkenleri hakkında ne kadar endişe duydukları sorulduğunda, %71’i evcil hayvanlarının yaşlanması veya ölmesinden, %66’sı evcil hayvanlarının sağlık koşullarından, %58’i evcil hayvanlarının sağlık harcamalarından ve %56’sı evcil hayvanları için seyahatle ilgili düzenlemeler hakkında endişeli olduklarını söyledi.

Evcil hayvanı olmayan katılımcıların %29’u evcil hayvan alamayacaklarını, %22’si evcil hayvana bakacak zamanlarının olmadığını ve %11’i ölen bir evcil hayvanın yasını tuttuğunu söyledi.

Son olarak, APA CEO’su ve Medikal Direktörü Doktor Saul Levin: “Evcil hayvanlar aileniz için bir seçenek değilse, ancak bu bağlantıyı arıyorsanız, hayvanlarla gönüllü olmak için hayatınıza da fayda sağlayabilecek birçok fırsat var.” ifadelerini kullandı.

KAYNAKÇA:
Americans Note Overwhelming Positive Mental Health Impact of Their Pets in New Poll; Dogs and Cats Equally Beneficial. (01.03.2023). American Psychiatry Asssociation

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler