Baş Ağrısı ve Psikiyatri

Baş ağrısı gündelik hayatta en sık karşılaşılan şikayetlerden biridir. Baş ağrısı, gribal bir enfeksiyon benzeri önemsiz bir sebepten kaynaklanabileceği gibi, sonuçları çok ciddi olabilecek başka tıbbi durumlar sebebiyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle baş ağrısını öncelikle sadece bir belirti olarak kabul etmek, öncelikle baş ağrısının başka bir hastalığa ikincil olarak ortaya çıkıp çıkmadığının araştırılması esastır.

Öte taraftan birçok baş ağrısı türü enfeksiyon ve kafa içindeki bir olay gibi belirli bir sebeple ortaya çıkmaz ve tekrarlayıcılık gösterir. Aylara ve yıllara yayılan bir seyir izler ki bu durumlarda baş ağrısını başlı başına bir hastalık olarak görmek ve bu durumların tedavisine bakmak gerekir. Migren ve gerilim tipi baş ağrıları bu türden bozukluklardır.

Gerilim tipi baş ağrısı en sık görülen baş ağrısı türü olup, genellikle gelişiminde gündelik sıkıntılar ve yaşamsal stresörlerin etkisi büyüktür. Bu türden başağrılarını altta yatan psikiyatrik durumun bir yansıması ve semptomu olarak değerlendirmek çoğu zaman en doğru yaklaşımdır.

Kendisine has bir karakterde ve seyirde bir baş ağrısı tipi olan gerilim tipi başağrılarında tedavi psikiyatrik tekniklerle yapılır. Çeşitli psikiyatrik ilaçların ve belirli terapi türlerinin kullanılmasıyla gerilim tipi başağrıları büyük oranda tedavi edebilmektedir.