Deri yolma bozukluğu

Deri yolma bozukluğu

Dermatilomani veya ekskoriasyon bozukluğu olarak da adlandırılan deri yolma bozukluğu, derinizi yolmaktan kendinizi alamadığınız durumdur.

Deri yolma bozukluğunun şiddetine bağlı olarak profesyonel tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Ancak, kendi kendinize yardımcı olacak bazı uygulamalar mevcuttur.

Deri yolma bozukluğunuz olup olmadığını kontrol edin

Çoğu insan zaman zaman derisini yolar, ancak aşağıdaki durumlarda deri yolma bozukluğunuz olabilir:

 • Derinizi koparmayı bırakamamak.
 • Deri koparmanızdan dolayı cildinizde kesikler, kanama veya morarma olması.
 • Cildinizdeki benleri, çilleri, benekleri veya yara izlerini “düzleştirmeye” veya “mükemmelleştirmeye” çalışmak için koparmak.
 • Derinizi yolduğunuzu her zaman fark edememek veya bunu uyurken yapmak.
 • Endişeli veya stresli hissettiğinizde deri yolmaya başlamak.
 • Cildinizi; parmaklarınız, tırnaklarınız, dişleriniz veya cımbız, toplu iğne, makas gibi aletlerle koparmaya çalışmak.

Deri yolma bozukluğunuz varsa deneyebileceğiniz şeyler

 • Ellerinizi meşgul edin- yumuşak bir topu sıkmayı veya eldiven giymeyi deneyin.
 • Cildinizi en sık ne zaman ve nerede seçtiğinizi belirleyin ve bu tetikleyicilerden kaçınmaya çalışın.
 • Yolma dürtüsünü her hissettiğinizde daha uzun ve daha uzun süre direnmeye çalışın.
 • Cildinizi toplama dürtüsüne kapıldığınızda bakım yapın – örneğin, nemlendirici uygulayarak.
 • Diğer insanlara durumunuzu söyleyin – bu kişiler, ne zaman seçim yaptığınızı anlamanıza yardımcı olabilirler.
 • Enfeksiyondan kaçınmak için cildinizi temiz tutun.

Bunlardan uzak durun

 • Tırnaklarınızın uzamasına izin vermeyin- tırnaklarınızı kesilmiş tutun.
 • Cımbız ve toplu iğne gibi şeyleri kolayca ulaşabileceğiniz yerlerde bulundurmayın.

Şu durumlarda bir profesyonel ile görüşün

 • Derinizi koparmayı bırakamıyorsanız,
 • Cildinizi kopararak birkaç gün içinde iyileşmeyen kesikler gibi ciddi hasara neden oluyorsanız.
 • Cildinizi yolmak size duygusal sıkıntı veriyor veya günlük yaşamınızı etkiliyorsa.

Deri yolma bozukluğunun nedenleri

Deri yolma bozukluğu, kişinin belirli bir eylemi gerçekleştirirken kendini durduramadığı obsesif kompulsif bozuklukla ilişkilidir ve aşağıdakiler tarafından tetiklenebilir:

 • Can sıkıntısı
 • Stres veya kaygı
 • Suçluluk veya utanç gibi olumsuz duygular
 • Akne veya egzama gibi cilt rahatsızlıkları
 • Kişinin kurtulmak istediği diğer kusurlar (bunlar diğer insanlar tarafından fark edilmeyebilir)

Bazen vücut odaklı tekrarlayan davranış olarak adlandırılır ve tekrarlayan saç yolma bozukluğuna (trikotillomani) benzer.

Aynı zamanda, kişinin görünüşüyle aşırı derecede meşgul olduğu vücut dismorfik bozukluğu gibi diğer obsesif kompulsif bozukluklarla da ilişkilidir.

Deri yolma bozukluğu olan kişiler genellikle başka obsesif kompulsif bozukluklara da sahiptir. Bunlar kendi değerlendirmelerini ve tedavilerini gerektirebilir.

Deri yolma bozukluğunun tedavileri

Davranış odaklı psikoterapiler:

Konuşma terapisinin şu anda deri yolma davranışını değiştirmeye yardımcı olmak için etkili bir tedavi olduğu düşünülmektedir.

 • Deri yolma bozukluğu için sunulan en yaygın konuşma terapisi türü, bilişsel davranışçı terapidir ve alışkanlığı tersine çevirme eğitimi adı verilen bir tekniği içerebilir.
 • Alışkanlığı tersine çevirme eğitimi size şu alanlarda yardımcı olarak çalışır:
 • Cilt yolmanızı ve onu neyin tetiklediğini tanımak ve daha fazla farkında olmak
 • Deri yolmayı daha az zararlı bir davranışla değiştirmek.

Farmakolojik tedaviler

 • Doktorlarınız, cilt yolma davranışınızı kontrol etmenize yardımcı olması için bazı ilaç türleri önerebilir.
 • Bu bir pratisyen hekim tarafından da reçete edilebilir, ancak daha sıklıkla bir uzman (psikiyatrist) tarafından reçete edilir.

KAYNAKÇA:
– Natinal Health Service- NHS (UK). (24 March 2021). “Skin Picking Disorder”

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler