Çocuklarının stresine ebeveyn tepkileri

Çocuklarının stresine ebeveyn tepkileri

Yapılan araştırmalar, sevilmeye layık olmadığını düşünen annelerin çocuklarının yaşadıkları stresli olaylara daha az destekleyici tepkiler verebileceğini ortaya çıkardı.

Ebeveynlerin çocuklarının olumsuz duygularına tepki verme biçimleri, çocuk-ebeveyn etkileşiminin önemli bir yönüdür. Çocuğa hangi duyguların kabul edilebilir olduğunu, kendi duygularıyla ve başkalarının duygularıyla nasıl başa çıkacağını ve zor duyguları nasıl anlayıp düzenleyeceğini öğrenmesi için değerli bir fırsat sağlar.

Önceki çalışmalar, çocuğun stresine verilen ebeveyn tepkisinin, çocuk gelişiminin çeşitli yönlerini nasıl etkilediğini göstermiştir. Özellikle, strese karşı destekleyici olmayan ebeveyn tepkileri gören çocukların zihinsel bozukluklar ve davranış sorunları geliştirme riskinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu destekleyici olmayan ebeveyn tepkileri içerisinde, çocuğun duygularını göstermesini en aza indirmeyi, stres yaşayıp duygularını gösterdiği için çocuğu azarlama ve utandırma yoluyla cezalandırmayı ve ebeveynlerin rahatsızlık, utanç veya öfke duyguları gibi kendi sıkıntılarını göstermeyi amaçlayan eylemler yer alır.

Ebeveynlerin bu tepkilerini neler belirliyor?

Bağlanma stilleri- insanların yakın ilişkiler bağlamında başkalarıyla ilişki kurma biçimleri- bir kişinin ebeveyn olarak nasıl davranacağını etkiler. Bağlanma stilleri, bireylerin kendi üzüntülerini veya diğer olumsuz duygularını nasıl işlediklerini yansıtır. Dolayısıyla, bağlanma stillerinin bireylerin çocuklarının olumsuz duygularına nasıl tepki vereceklerini etkilemeleri beklenebilir. Sözde güvensiz bağlanma stillerine sahip kişiler, başkalarını kötü niyetli ve reddedici olarak görme eğilimindedir.

Jacquelyn T. Gross ve meslektaşları, güvensiz bağlanma stiline sahip ebeveynlerin, çocuklarının sıkıntılarına karşı daha destekleyici olmayan tepkiler gösterme eğiliminde olabileceklerini varsaydılar. Annelerin bağlanma güvensizliği ile çocuk sıkıntısına verdikleri destekleyici olmayan tepkiler arasındaki olası bağlantıyı araştırmayı amaçlayan bir çalışma yürüttüler.

Düşük gelirli anneler üzerinde yapılan bir araştırma, daha fazla bağlanma kaygısı olanların (yani, sevilmeye layık olmadığını hisseden anneler), çocuklarının sıkıntısına daha destekleyici olmayan tepkiler gösterme ve çocuğun sıkıntısını (örneğin ağlama) çocuğun olumsuz niteliklerine bağlama eğiliminde olduğunu gösterdi.

Düşük gelir düzeyi ve stres faktörleri

Çalışmanın katılımcıları “şehirli, ağırlıklı olarak düşük gelirli topluluklardan Afrikalı Amerikalı 164 anneden ve Head Start programlarına katılan anaokulu çocukları” idi. Araştırmacılar, “düşük gelirli ebeveynlerle ilişkili stres faktörlerinin, güvensiz bağlanma tarzı ve duyarsız ebeveynlik riskini artırdığını ve bunun da çocuklarının güvensiz bağlanma ve duygu düzensizliği gibi zayıf gelişimsel sonuçlar riskini artırabileceğini” düşündüler.

Katılımcılar bağlanma stilleri (Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeği) ve çocuk sıkıntısına destekleyici olmayan tepkiler (Yeni Yürümeye Başlayan Çocuklarla Olumsuz Duygularla Başa Çıkma Ölçeği) değerlendirmelerini tamamladı.

Altı ay sonra, katılımcılar aynı değerlendirmeleri tekrar tamamladılar, ancak aynı zamanda çalışma yazarları tarafından geliştirilen bir laboratuvar değerlendirme prosedüründen de geçtiler. Bu prosedürde, araştırmacılar annelere farklı ağlayan bebeklerin 1 dakikalık video kliplerini gösterdiler ve klibi izledikten sonra kendi duygularını derecelendirmelerini ve bebeğin neden ağladığına dair görüşlerini belirtmelerini istediler. Buna dayanarak, araştırmacılar annelerin olumsuz ve olumlu duygularını ve yüklemelerini (çocuğun ağlamasının nedenleri) değerlendirdiler.

Bulgular

Toplanan verilere dayanarak, araştırmacılar çalışmaya dahil edilen çeşitli faktörler arasındaki ilişkilerin istatistiksel bir modelini oluşturdu ve test etti. Sonuçlar, çalışmanın başında daha yüksek bağlanma kaygısının (güvensiz bağlanmanın bir yönü), 6 ay sonra çocuğun sıkıntısına karşı daha olumsuz duyguları ve sıkıntı nedenlerine yönelik olumsuz atıfları yordadığını gösterdi. Bu, daha sonra çocuğun stresine daha fazla destekleyici olmayan tepkileri öngördü.

Çalışmanın yazarları, “Yapısal eşitlik modellemesi, annelerin bağlanma kaygısının ileriye dönük olarak, çocukların olumsuz duygularına 4-6 ay sonra daha fazla destekleyici olmayan tepkileri öngördüğünü ve annelerin çocuk sıkıntısına ilişkin olumsuz duyguları ve atıflarının bu bağlantıyı açıkladığını gösterdi” sonucuna vardı.

Çalışma, bireysel bağlanma stilleri ve ebeveynlik arasındaki bağlantılara ilişkin bilgimize katkıda bulunuyor. Ancak, dikkate alınması gereken sınırlamaları da vardır. Örneğin veriler, ebeveynliği amaçlayan bir müdahaleyi içeren bir çalışmadan geldi. Bu müdahalenin sonuçları etkilemiş olması muhtemeldir ancak analizlere dahil edilmemiştir. Ek olarak, çalışma tasarımının belirli yönleri, sonuçların herhangi bir neden-sonuç sonuç çıkarım gücünü sınırlamaktadır.

KAYNAKÇA:
– Vladimir Hedrih (3.03.2023) Mothers who feel unworthy of being loved have less supportive responses to child distress. PsyPost.
– Gross, J.T., Stern, J.A., Brett, B.E. et al. Mothers’ Attachment Style Predicts Response to Child Distress: The Role of Maternal Emotions and Attributions. J Child Fam Stud (2022). https://doi.org/10.1007/s10826-022-02517-5.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler