Duygu düzenleme stratejileri ve rüyalar

Duygu düzenleme stratejileri ve rüyalar

Yapılan yeni psikoloji araştırmalarının bulgularına göre, duygularımızı düzenlemek için kullandığımız stratejiler, rüya deneyimlerimizi etkileyebilmektedir.

Duygu düzenleme nedir?

Duygu düzenleme, kısaca kişinin kendi duygusal durumu üzerinde kontrol uygulama yeteneği olarak tanımlanabilir. Öfke veya kaygıyı azaltmak için zorlu bir durumu yeniden düşünmek, üzüntü veya korkunun gözle görülür belirtilerini saklamak veya mutlu veya sakin hissetmek için nedenlere odaklanmak gibi davranışları içerebilir.

Duygu düzenleme ve rüyalar

Dreaming dergisinde yayınlanan yeni bir psikoloji çalışma, bilişsel yeniden değerlendirmenin, olumsuz durum ve özelliklerin duygularını düzenlemenin rüya yoğunluğunu azaltabileceğini ortaya koydu.

Uyanık hayatımızdan kaynaklanan olumsuz duygular, rüyalarımıza giriyor gibi görünmektedir. Bazı araştırmacılar ise rüya görmenin olumsuz duygularımızı bastırmaya hizmet edebileceğini öne sürmektedirler. Daha yakın zamanlarda bilim adamları, rüyaların yalnızca olumsuz duyguları değil, aynı zamanda olumlu olanlar da dâhil olmak üzere uyanıklık durumundaki hayatımızdan kaynaklanan diğer yoğun duyguları da içerdiğini belirtmektedirler.

Yürütülen çalışmanın yazarları Sam Siu-Sing Wong ve Calvin Kai-Ching Yu, duygu düzenleme eğilimlerimizin rüya görmeyi nasıl etkileyebileceğini merak ettiler. Muhtemelen rüya, uyanık hayatımızdaki duyguları düzenlememize yardımcı oluyorsa, rüya görme ile duygu düzenleme eğilimlerimiz arasında bir bağlantı olmalıdır. Kullandığımız başa çıkma stratejilerinin rüyalarımızı etkileyebileceğine dair gerçekten de bazı kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin kimi araştırmalar, uyanıkken istenmeyen düşünceleri bastırmanın, rüya sırasında bu düşüncelerin “geri tepmesine” neden olabileceğini öne sürmektedir.

Hong Kong Shue Yan Üniversitesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nın araştırma üyesi ve Warwick Üniversitesi Uyku ve Ağrı Laboratuvarı’nda doktora öğrencisi Wong, durumu “Rüya görmek benim için genç yaşımdan beri büyüleyici olmuştur. Literatürü inceledikten sonra, rüya görmenin duygularla, özellikle de uyanıkken yaşanan duygularla tartışmasız bir şekilde ilişkili olduğunu görüyoruz. Duygu düzenleme, bilinçli veya bilinçsiz olarak uyanık duygusal deneyimleri modüle etmenin bir yoludur ve bu nedenle, uyanık duygular ile rüya deneyimleri arasındaki ilişkide etkili bir rol oynadığı varsayılmaktadır” şeklinde açıklıyor.

Duygu düzenlemede bireysel farklılıklar

Wong ve Yu, duygu düzenlemedeki bireysel farklılıkların, uyanıklık sırasında hem olumlu hem de olumsuz duygular aracılığıyla rüya görmeyi dolaylı olarak nasıl etkileyebileceğini keşfetmek için kendi araştırmalarını yürüttüler. Araştırmaya Hong Kong’dan 249 Çinli yetişkin katıldı.

Duygu düzenlemedeki bireysel farklılıkları değerlendirmek için katılımcılar, iki duygu düzenleme stratejisini değerlendiren bir anket doldurdular: bilişsel yeniden değerlendirme ve ifadeyi bastırma. Ayrıca, olumsuz ve olumlu duyguları düzenleme konusundaki yeterliliklerini, olumsuz ve olumlu duyguların durum ve özelliklerini değerlendirmelerini sağlayan bir ölçek doldurdular. Son olarak, katılımcılar tipik rüya deneyimleriyle ilgili soruları yanıtladılar.

Sonuçlar, bilişsel yeniden değerlendirme puanlarının, olumsuz durum ve sürekli duygulara ve buna karşılık, rüya yoğunluğu puanlarına ve tipik rüya temalarının yaygınlığına negatif bir şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Duygu bastırma, olumlu duygularla ve dolayısıyla tipik rüya temalarının yaygınlığıyla negatif anlamda bağlantılıydı.

Daha sonra, olumsuz duyguları düzenlemedeki zorluk, olumsuz durum ve sürekli duygular yoluyla dolaylı olarak rüya yoğunluğu ve rüya temalarıyla ilişkiliydi. İlginç bir şekilde, olumlu duyguları düzenlemedeki zorluk, katılımcıların toplam rüya yoğunluğu puanları ve tipik rüya temalarının yaygınlığı ile doğrudan bağlantılıydı. Yazarlar, olumlu duygu düzenleme zorluklarını değerlendirmek için kullanılan ölçeğin, “Kendimi iyi hissettiğimde davranışlarım kontrolden çıkıyor” gibi dürtü kontrolüyle ilgili maddeler içerdiğini belirtmektedir. Bu durum, ketleme eksikliğinin (pozitif duyguları düzenlemede mutlaka bir zorluk olması gerekmez) rüya deneyimlerini etkileyen şey olabileceğini düşündürmektedir.

Genel olarak, bulgular, bir kişinin duygu düzenlemesinin, uyanık durumdaki duygusal deneyimlerini ve dolayısıyla rüya görmelerini etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle rüya deneyimleri, bir kişinin duygusal meşguliyetlerinin basit bir yansıması değil, aynı zamanda duygularını düzenleme yeteneklerinin ve bunu yapmak için kullandıkları stratejilerin bir yansımasıdır. Bilişsel yeniden değerlendirme, yoğun olumsuz duyguları azaltmanın etkili bir yöntemidir ve bu stratejinin, rüya yoğunluğunu ve tipik rüya temalarının sıklığını azaltmaya yardımcı olabileceği görülmektedir.

Son olarak araştırmayı yürüten Wong’a göre, “Bulgular ışığında, hatırladığınız rüyalara dikkat etmeye ve bunun endişelerinizle veya uyanma sırasında meydana gelen duygusal olarak yoğun olaylarla potansiyel olarak nasıl ilişkili olabileceğini görmeye değer.” Ayrıca “Bu keşif veya farkındalık, uyumsuz duygu düzenleme stratejilerinin sık sık uygulanması gibi, bir dereceye kadar duygu düzenlemenin zorluğunu ima edebilir” görünmektedir.

KAYNAKÇA:
– Wong, S.-S., & Yu, C. K.-C. (2022). Direct and indirect effects of dispositional emotion regulation on dream experiences. Dreaming, 32(4), 393–407.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler