Hafif travmatik beyin hasarından sonra iyileşmek kimler için daha zor?

Hafif travmatik beyin hasarından sonra iyileşmek kimler için daha zor?

Bağlanma kaygısı olan yetişkinlerin hafif travmatik beyin hasarı sonrasında şiddetli ve kalıcı semptomlara sahip olma olasılığı daha yüksek olabilir.

The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences dergisindeki bir rapora göre, bağlanma kaygısı olan yetişkinlerin hafif travmatik beyin hasarı sonrasında şiddetli ve kalıcı semptomlara sahip olma olasılığı daha yüksek. Ayrıca, hafif travmatik beyin hasarı sonrasını takiben bağlanma kaygısının varlığı; artan depresyon, artan kaygı ve azalan yaşam kalitesi ile ilişkiliydi.

British Columbia Üniversitesi’nden Ph.D. Noah D. Silverberg ve meslektaşları, “Kişilerarası bağlanma, hastalığın gelişimini ve seyrini etkiliyor” diye yazdı. “Genel olarak bulgularımız, mevcut ilişkilerdeki bağlanma stratejilerinin hafif travmatik beyin hasarından sonra stresi tamponlayabileceğini veya şiddetlendirebileceğini gösteriyor. Bağlanma sisteminin daha fazla dikkate alınması, hafif beyin hasarından sonra kalıcı semptomların anlaşılmasını ve yönetimini geliştirebilir.” ifadelerinde bulundu.

Çalışmaya kimler dahil edildi?

Silverberg ve meslektaşları, British Columbia’daki hafif travmatik beyin hasarı geçiren bireyleri ayakta tedavi eden iki klinikten; baş ağrısı, yorgunluk, hafıza ve/veya uyku sorunları gibi kalıcı hafif travmatik beyin hasarı semptomları yaşayan 91 yetişkini örneklem aldılar.

Katılımcılar, başlangıçta (yaralanmalarından yaklaşık 18 hafta sonra) ve yaklaşık üç ila dört ay sonra travmatik beyin hasarı semptomları, depresyon, anksiyete ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerine iki set anket doldurdu. Ayrıca takip oturumunda İlişki Ölçekleri Anketini (bağlanma ile ilgili soruları içeren bir anket) tamamladılar. Her iki değerlendirmeyi de tamamlayan seksen üç yetişkin son analize dahil edildi.

Bulgular neler?

Araştırmacılar, daha yüksek bağlanma kaygısı ile

 • Kalıcı travmatik beyin hasarı semptomları,
 • Daha fazla depresyon belirtisi,
 • Daha fazla anksiyete belirtisi,
 • Depresyon ve yaşam kalitesinde daha az iyileşmeyi ilişkili buldular.

Buna karşılık, duygusal ve şefkatli ilişkilere daha mesafeli olan bağlanmaktan kaçınan bireyler ile herhangi bir klinik ölçüm arasında bir ilişki yoktu.

Sonuçlar nasıl yorumlanıyor?

Silverberg ve meslektaşları, bağlanma kaygısını daha yavaş hafif travmatik beyin hasarı iyileşmesi ile ilişkilendiren mekanizmaların belirsiz olduğunu yazdı.

“Bağlanma stratejileri ile hafif travmatik beyin hasarı sonrası klinik sonuçlar arasındaki ilişkinin yönlülüğünü çözmek için gelecekteki araştırmalara ihtiyaç var. Bağlanma stratejilerinin uzunlamasına değerlendirilmesi ve bireysel yörüngelerin analizleri, farklı hastalar için benzersiz kalıpları (sürekli semptomlara katkıda bulunan bağlanma stratejileri, bağlanma stratejilerini etkileyen kalıcı semptomlar veya her ikisi) ortaya çıkarabilir.” ifadelerinde bulundular.

KAYNAK:
– Psychnews Alert. (14 October 2022). Attachment Anxiety Following Mild TBI Associated with Poor Outcomes.
– Shi, S., Rioux, M., Dhariwal, A. K., & Silverberg, N. D. (2022). Attachment and Clinical Outcomes Among Treatment-Seeking Adults with Persistent Symptoms After Mild Traumatic Brain Injury. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, appi-neuropsych.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler