Trisiklik Antidepresanlar Hangileridir?

Trisiklik antidepresanlar, genellikle tedaviye başlanmasında 2-3 hafta içerisinde etkili olarak önceki yıllarda tedavisiz kalan birçok psikiyatrik tablonun iyileştirilmesini sağlamışlardır.

Trisiklik antidepresanlar hangileridir?

Başta depresyon gelmek üzere kaygı bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk (takıntı hastalığı), travma sonrası stres bozukluğu gibi çok sayıda psikiyatrik hastalığın tedavisinde 1950’lerden itibaren kullanılmaya başlayan trisiklik antidepresan ajanlar psikiyatride çığır açan gelişmelerden birini meydana getirir.

Trisiklik antidepresanlar nasıl kullanılır?

Trisiklik antidepresanlar, genellikle tedaviye başlanmasında 2-3 hafta içerisinde etkili olarak önceki yıllarda tedavisiz kalan birçok psikiyatrik tablonun iyileştirilmesini sağlamışlardır.

Kimyasal yapılarında 3 halka bulunduğundan Trisiklik antidepresanlar olarak adlandırılan ilaçlardan Türkiye’de bulunanları amitriprilin, klomipramin, imipramindir. Her biri başka bir hastalıkta daha etkin olduğundan tedavide birbirlerinin muadili kabul edilmezler.

Trisiklik antidepresanlar ile tedavi

Trisiklik antidepresanlar tedavide son derece etkili oldukları halde, ağız kuruluğu, tansiyon düşüklüğü, kabızlık, idrar yapmada zorlanma ve çarpıntı gibi bazı yan etkilerden sorumlu olabilecekleri için yaşlı ve kalp hastalığı olan kişilerde genellikle tercih edilmezler.

Bu yan etkileri nedeniyle birçok hastalığın tedavisinde yerlerini 1980’lerden itibaren geliştirilmeye başlayan SSRI ve sonraki yeni kuşaktaki antidepresanlara bırakmışlardır. Ancak trisiklik antidepresanlar bu yeni ilaçlara kıyasla daha etkili oldukları kabul edilen bazı durumlarda (obsesif kompülsif bozukluk gibi) halen başarıyla kullanılmaktadırlar.