Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu nedir?

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu nedir?

Küçük ayrıntılara takılan ve kendileri ve başkaları için gerçekçi olmayan standartlar belirleyen birini tanıyor musunuz? Hatta belki de o kişi sizsiniz.

Birinin çalışkan, düzenli olması alışılmadık bir durum değildir. Bazı durumlarda, bu kişilik özellikleri kullanışlı bile olabilir. Ancak bu özellikler aşırıya kaçtığında kişinin fiziksel, duygusal ve sosyal refahının kalitesini düşürebilir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) olan kişilerde mükemmellik, kontrol ve düzen takıntısı vardır. Onların meşguliyeti, bozulmaya yol açacak kadar şiddetlidir. Bir ödevi tamamlayamayacak kadar küçük ayrıntılara odaklanmış bir öğrenciyi hayal edin. Veya ahlaki kuralları çok katı olan ve olayları başka birinin bakış açısından görmekte zorlanan birini hayal edin. OKKB’li bir kişi, durumunun farkında olmayabilir veya değişme ihtiyacı görmeyebilir. Aslında, değişmesi gerekenin diğer insanlar olduğuna inanabilir.

OKKB’li kişiler yüksek standartlarını başkalarına dayatma eğilimindedir. Örneğin, OKKB’li bir koca, karısı bahçe dikme kurallarından saparsa, aşırı derecede eleştirel olabilir.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, hayata bu katı yaklaşım, ilişkileri sürdürmede veya yeni koşullara uyum sağlamada zorluklara yol açabilir. İlişkiler kötüleştikçe yalnızlık ve depresyon gelişebilir. OKKB’si olan kişi, potansiyellerini sınırlayarak, hemen başarılı olmadığı faaliyetlerden kaçınabilir veya bırakabilir. Ek olarak, mükemmeliyetçiliğe yoğun bir şekilde odaklanmak kaygıya, yeme bozukluklarına ve diğer fiziksel ve zihinsel sorunlara yol açabilir.

OKKB’nin nedenleri ve semptomları

OKKB en yaygın kişilik bozukluklarından biridir. Araştırmalar, nüfusun yüzde 3 ila 8’inin OKKB’ye sahip olduğunu ve bunun en yaygın olarak yaşlı insanlarda olduğunu gösteriyor. Bu kişilik bozukluğu, genellikle kişi genç veya genç bir yetişkin olduğunda başlayan kalıcı bir davranış kalıbını içerir.

Uzmanlar, OKKB’nin kesin bir nedenini henüz belirleyemedi. Bununla birlikte, araştırmalar, bir kişinin yetiştirilme tarzının önemli olacağını düşündürmektedir. Örneğin, katı kurallar ve cezaların olduğu bir ortamda yetiştirilmek, kişinin işleri “doğru şekilde” yapma takıntısına yol açabilir. OKKB’nin genetik bir bileşeni de olabilir, yani kalıtsal da olabilir.

OKKB’nin belirti ve semptomları şunları içerir:

 • Görevleri bitirmenin önüne geçen mükemmeliyetçilik.
 • Düzeni korumak için listeler, kurallar ve çizelgeler kullanarak sabitleme.
 • Göreve farklı bir yaklaşım benimseyen birine işi devretme isteksizliği.
 • İlişkilerin ihmal edilmesine yol açan işe bağlılık.
 • Gelecekteki felaketler için para biriktirmek.
 • Etik, ahlak ve değerler konusunda aşırı vicdan sahibi olmak
 • Manevi değeri olmamasına rağmen yıpranmış eşyalardan kurtulamama.
 • Aşırı inatçı ve katı bir eğilim.

OKKB ve OKB

Adlarındaki benzerliklere rağmen, OKKB ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) arasında önemli farklılıklar vardır.

OKB’si olan kişiler, istenmeyen, endişeli düşünceler (takıntılar) ile mücadele eder ve endişelerini azaltmak için ritüelleştirilmiş eylemler gerçekleştirmeye kendilerini mecbur hissederler. Örneğin, mikrop korkusu OKB’li bir kişinin ellerini sürekli yıkamasına neden olabilir. Kişi genellikle korkularının ve dürtülerinin mantıksız olduğunun farkındadır.

OKKB’li kişilerin, bozukluklarını OKB’li kişilere göre tanıma olasılığı daha düşüktür. Genellikle takıntılı düşünceler veya belirli tekrarlayan eylemler tarafından yönlendirilmezler. Bunun yerine, kendi sabit değerlerinin bir parçası olarak gördükleri düzen ve mükemmellik için daha genel bir istekleri vardır. Araştırmalar ayrıca OKKB’si olan kişilerin daha az dürtüsel olduklarını ve OKB’li kişilere göre ödülleri ertelemeye daha istekli olduklarını gösteriyor.

OKB ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bakınız:

KAYNAK:
– Obsessive-Compulsive Personality Disorder (OCPD). Sheldon Reid, HelpGuide.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler