Dopamin Reseptör Duyarlılığı

Deneysel modelde deney hayvanlarına haftalar boyunca nöroleptik verilir. Sonra ilaç kesilir ise dopamin aşırı duyarlılığı (receptor supersensitivity) oluşur.

Böyle bir durumda dopamin agonisti verilirse stereotipik davranışlar oluşur. Bu duruma davranışsal aşırı duyarlılık denir (behavioral sensitivity).

Duyarlılık sebebi, kronik dopamin reseptör blokajına bağlı reseptör proliferasyonudur (üretiminde artış).

Konuyu araştırmada kullanılan enstrümanlar şunlardır:

– SCH23390 (Selektif D1 reseptör antagonisti)
– SKF38393 (Selektif D1 reseptör agonisti)
– Raclopride (Selektif D2 reseptör antagonisti)
– LY171555 (Selektif D2 reseptör agonisti)

Katalepsi

Antidopaminerjik/antipsikotik ilaçlara bağlı immobilite.
D1 ve D2 antagonistlerinin ikisi de buna yol açabilir. Birlikte verilmeleri sinerjistik etki yaratır.

Katalepsi Ölçümü

İlaçların verildiği 1. ve 21. günlerde ölçüm yapılır. Vertikal bir bara ön ayakları yerleştirilen hayvanın o pozisyonu kaç dakika koruduğuna bakılır.

Stereotipi Ölçümü

– Sürekli nöroleptik alan hayvanlara apomorfin (dopamin agonisti) enjekte edilir.
– 0=Normal davranış
– 1=sürekli lokomotor hareket, rearing (kuyruğa doğru hareket), sniffing (koklama), licking (yalanma) yok
– 2=ortalama lokomotor hareket. Sürekli sniffing
– 3=Aradabir lokomotor aktivite.
– 4=sürekli licking, gnawing (kemirme), biting, nadir lokomotor aktivite.

Otoradyografi

– İyot 125 ile bağlı reseptor ligandları kullanılır (SCH 23982, D1 için), Sülpirid D2 için).
– 20 mikrometrelik beyin kesitlerine uygulanır.
– Belirli süre inkübe ettikten sonra filmle temas sağlanır.
– Nihayet striatal alan filmde optik dansitometre ile ölçülür.

Rotasyonel Hareket

– D1 ve D2 Agonisti etkisiyle oluşur.

Reseptör Teorisine Yönelik Sorular

– Negatif PET bulguları
– Neden relaps?
– Neden tedaviye direnç?

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler