En az kaç saat uyumalıyız?

En az kaç saat uyumalıyız?

Uzmanların yetişkinlerde optimal sağlık seviyesini desteklemek için gerekli olduğunu düşündüğü uyku süresi günlük ortalama altı saattir. Annals of Behavioral Medicine‘de yayınlanan yeni bir çalışma arka arkaya sekiz gece boyunca altı saatten az uyumanın sonuçlarını incelemiştir.

Güney Florida Üniversitesi Yaşlanma Araştırmaları Okulu’ndan baş yazar Soomi Lee, semptomlardaki en büyük sıçramanın sadece bir gece uyku kaybından sonra ortaya çıktığını bulmuştur. Zihinsel ve fiziksel sorunların sayısı giderek kötüleşmiş ve üçüncü günde zirve yapmıştır. Bu noktada, araştırmalar insan vücudunun nispeten tekrarlanan uyku kaybına alıştığını göstermektedir fakat tüm bunlar altıncı günde, katılımcıların fiziksel semptomların şiddetinin berbat durumda olduğunu bildirmesiyle değişmiştir.

Lee, “Birçoğumuz uyku borcumuzu hafta sonları ödeyebileceğimizi ve hafta içi daha üretken olabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. “Ancak, bu çalışmanın sonuçları, sadece bir gecelik uyku kaybının günlük işleyişimizi önemli ölçüde bozabileceğini gösteriyor.”

Çalışmaya nispeten sağlıklı ve iyi eğitimli yaklaşık 2.000 orta yaşlı yetişkin katılmıştır ve bunların %42’si en az bir gece uykusuzluk yaşamış ve tipik rutinlerinden 1 ½ (bir buçuk) saat daha az uyumuşlardır. Zihinsel ve fiziksel davranışlarını art arda sekiz gün boyunca bir günlüğe kaydederek araştırmacıların uyku kaybının vücutta nasıl aşınma ve yıpranmaya neden olduğunu gözden geçirmelerine olanak sağlamışlardır.

Katılımcılar, uyku kaybının bir sonucu olarak kızgın, gergin, yalnız, asabi ve hüsrana uğramış duyguların arttığını bildirmişlerdir. Ayrıca üst solunum yolu sorunları, ağrılar, mide-bağırsak sorunları ve diğer sağlık sorunları gibi daha fazla fiziksel semptom yaşamışlardır. Bu olumsuz duygular ve semptomlar, ardışık uyku kaybı günleri boyunca sürekli olarak yükselmiş ve altı saatten fazla bir gece uykusuna sahip olmadıkça başlangıç seviyelerine geri dönmemiştir.

ABD’li yetişkinlerin yaklaşık üçte biri, gece başına altı saatten az uyumaktadır. Lee, bu durumun bir kez alışkanlık haline gelmesinin, vücudumuzun uyku eksikliğinden tamamen kurtulmasını giderek zorlaştırdığını ve kişiyi profesyonel olarak etkileyebilecek olan günlük refahın kötüleşmesi ile kısır döngünün devam ettiğini söylemektedir.

Lee tarafından yürütülen daha önceki bir araştırmada ise sadece 16 dakikalık uykuyu kaybetmenin iş performansını etkileyebileceği belirtilmektedir. Önceki bulguları ayrıca, küçük oranda uyku kaybının, stresi yönetmek ve sağlıklı rutinleri sürdürmek için kritik bir dayanağımız olan günlük farkındalığı azaltabileceğini göstermektedir. Lee, güçlü bir günlük performansı sürdürmenin en iyi yolunun her gece altı saatten fazla uyumak olduğunu söylemektedir.

KAYNAK:
– Drama llama or sleep deprived? New study uncovers how consistent sleep loss impacts mental and physical well-being. University of South Florida

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler