Kişilik ve beyin aktivitesi arasında ilişki var mı?

Kişilik ve beyin aktivitesi arasında ilişki var mı?

Bireylerin dünyayı görme biçimlerinin; kişilikleri tarafından diğer boyutlardan (yani cinsiyet, ırk, yaş, politik ideoloji vb.) daha fazla yönlendirildiği tespit edildi.

Nature Scientific Reports’ta yayınlanan bir çalışmaya göre, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve elektroensefalografi kullanılarak elde edilen veriler benzer kişiliklere sahip kişilerin nötr uyaranları görüntülerken benzer beyin tepkilerine sahip olma eğiliminde olduklarını göstermiştir. Üstelik bu etki, cinsiyet, etnik köken veya siyasi bağlılıktaki benzerlikten daha güçlüydü.

Columbia Business School’dan Sandra Matz ve Northwestern Üniversitesi’nden Moran Cerf çalışma için şu ifadelerde bulundu: “Günümüz dünyasında artan kutuplaşma göz önüne alındığında, dünyayı bir başkasının bakış açısından nasıl göreceğimizi anlayabilmek kritik bir şey gibi görünüyor. Amacımız; davranışsal, psikolojik, sistemik ve nöral seviyelerde böyle bir hizalamayı neyin sağladığı sorusunun cevabını bulmaktı”

İlk çalışma: fMRG

Araştırmacılar bu soruyu cevaplamak için iki nörogörüntüleme çalışması tasarladılar. İlk çalışmalarının amacı, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) kullanarak kişilik özellikleri ile beyin aktivitelerinin senkronizasyonu arasındaki ilişkiyi incelemekti. İlk çalışmada, 66 öğrenci çeşitli türlerde yayınlanan 14 kısa videodan oluşan bir saatlik bir dizi izlerken beyin aktiviteleri fMRG ile kaydedildi. Öğrencilerin temel kişilik özellikleri ise On Madde-Kişilik-Envanter kullanılarak değerlendirildi.

İkinci çalışma: EEG

İkinci çalışmada 303 katılımcı, çeşitli konularda 104 statik görüntü seti görüntüledi. Bu katılımcılar, önceki çalışmadakine kıyasla daha kapsamlı bir kişilik envanteri (Big Five Inventory -2, BFI-2) tamamladılar ve bir göz izleyici resimleri izlerken bakışlarını kaydetti.

Çalışma 2’nin amacı, çalışma 1’den elde edilen sonuçların tüm beyin elektroensefalografisi (EEG) kullanılarak elde edilip edilemeyeceğini test etmek, aynı zamanda beyin yanıtı benzerliğinde ek kişiliğin alt rollerini incelemek, göz izlemeyi kullanarak altta yatan algısal mekanizmaları incelemek ve siyasi ideolojide benzerliklerin olup olmadığını belirlemek, cinsiyet veya etnik köken, nöral senkronizasyon düzeyi ile ilişkili olup olmadığını görmekti.

Çalışma sonuçları

Çalışma 1, videolara verilen beyin tepkilerinin yüksek benzerliğinin, kişilikteki daha yüksek benzerliklerle bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, kullanılan bir dizi nöral aktivite göstergesinde ve beynin farklı bölgelerinde tutuldu. Çalışma 2’d benzer şekilde kişilik benzerliği arttıkça beyin yanıtlarının resimlere verilen elektroensefalografi yanıtının daha benzer olduğu görüldü.

Üstelik bu etki, cinsiyet, etnik köken, yaş ve siyasi ideolojideki benzerliği kontrol ettikten sonra bile devam etti.

Sonuçlar nasıl yorumlanıyor?

Çalışmanın yazarlarından Matz ve Cerf, “Çalışmayı özetlemenin en basit yolu, bireylerin dünyayı görme biçimlerinin kişilikleri tarafından diğer boyutlardan (yani cinsiyet, ırk, yaş, politik ideoloji vb.) daha fazla yönlendirildiğini öğrenmemizdir.” dedi.

“Yani, benzer kişiliklere sahip iki kişinin (örneğin, her ikisi de kolay uyum sağlayan bireyle), gelen uyaranları nasıl işledikleri, aynı cinsiyet, yaş, ırkı paylaşan iki kişinin uyaranları işleyişinden çok daha benzerdir. 50 yaşındaki uyumlu bir Cumhuriyetçi Siyah erkek, 24 yaşındaki uyumlu bir Demokrat Asyalı kadına, 50 yaşındaki uyumlu olmayan bir Cumhuriyetçi Siyah erkeğe kıyasla (gelen doğal uyaranları nasıl işlediğiniz konusunda) daha benzer.”

Matz ve Cerf, “Kişiliğin benzerliği yönlendirmede diğer özelliklerden çok daha güçlü olması gerçeği oldukça çarpıcı” dedi. “Aslında yaygın beklenti, insanların kişilikten ziyade siyasi ideolojilerine veya ırklarına dayanarak birbirlerine daha çok benzedikleridir çünkü kimlik politikalarının yanı sıra ırk, cinsiyet veya yaş grubu farklılıkları (yani, Millennial kuşak ile Y kuşağı) medyada sürekli olarak göze çarpıyor ve bu gruplar tarafından bölünmenin kritik olduğu izlenimini yaratıyor. Kişiliğin, bu grup değişkenlerini aşabileceğini öğrenmek oldukça beklenmedik bir durumdur.

İleriki çalışmalar nelere odaklanabilir?

Çalışma, kişilik ve beyin aktivitesi arasındaki önemli bir bağlantıyı vurguladı. Bununla birlikte, araştırmacılar, “çalışmalarının, kişilik benzerliğinin, uyaranların ortak bir yorumu yoluyla sinirsel senkronizasyonla bağlantılı olduğu hipotezini doğrudan test etmediğini” ancak bunun hakkında yalnızca dolaylı olarak çıkarımda bulunduklarını belirtmektedir. Ayrıca çalışma, nöral senkronizasyonun davranışsal sonuçlarını araştırmamıştır ve bu gelecekteki çalışmalarda ele alınmalıdır.

Araştırmacılar çalışmadaki uyaranlara dair, “Çalışma, nispeten düşük duygusal değerliğe sahip hareketsiz görüntüler üzerinde tespit edildi. Bazı içeriklerin kimlik özelliklerini (ırk, cinsiyet, siyasi ideoloji) kişilikten daha büyük bir düzeyde büyütmesi muhtemeldir. Örneğin, daha duygusal olan ve ırk kimliği kavramlarını hedef alan videolar göstermek, bu boyutun büyüklüğünü artırabilir.”

“Bu tür uyaranların son zamanlarda (ana akım medyada ve sosyal medyada) meşgul olduğumuz içeriğin çoğunluğunu oluşturduğuna ve bu nedenle psikolojik olanlardan ziyade kimlik parametrelerine dayanan yankı odalarına bölünmeyi artırdığına inanıyoruz. Bunu test etmedik, ancak bu bir sonraki sorumuz olabilir.”

Ayrıca, “içeriği yalnızca sinirsel sinyalleri kullanarak kişiliği ‘çözmek’ için kullanıp kullanamayacağımızı görmek yararlı olacaktır” diye eklediler. “Yani, bir kişiye bir kulaklık takın, içeriği görmelerini sağlayın ve sadece beyinlerinin diğer insanlarla gösterdiği hizalama seviyesine göre- psikolojik özelliklerinden bazılarını teşhis edip edemeyecekleri test edilebilir.”

Son olarak Matz ve Cerf, “Tüm bu fikirler, ele alınmamış açık sorular olsa da çalışmanın hala keşfedilmemiş olan bazı temel yönlerini açıklamak için bir sonraki adımı oluşturmada kritik önem taşımaktadır” ifadelerinde bulundular.

KAYNAKÇA:
– Vladimir Hedrih. (22 November 2022). Neuroimaging study uncovers a “striking” fact about personality and brain activity. Psyposts.
– Matz, S. C., Hyon, R., Baek, E. C., Parkinson, C., & Cerf, M. (2022). Personality similarity predicts synchronous neural responses in fMRI and EEG data. Scientific reports, 12(1), 1-13.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler