Hamilelikte Psikiyatrik İlaç Kullanımı

Psikiyatrik ilaçlar başta depresyon ve kaygı bozuklukları gelmek üzere çok sayıda nöropsikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanılan kimyasal ajanlardır.

Sanılanın aksine birçok psikiyatrik hastalıklar gebelik ve lohusalık dönemlerinde şiddetlenme eğilimi gösterir. Bazı psikiyatrik hastalıklar ise geç hamilelik ve lohusalık döneminde ortaya çıkar ki bunlara hamilelik ve/veya lohusalık depresyonu (ya da şiddetine göre psikozu) denilir.

Hamilelik döneminin özellikle ilk 10 haftası embriyoda organların geliştiği aşamaya tekabül ettiğinden bu dönemde herhangi bir ilaç kullanılmaması konusunda özellikle özen gösterilmektedir.

Elimizdeki kanıtlar ışığında, birkaçı haricinde mevcut psikiyatrik ilaçların fetüse ve devam eden hamileliğe zarar verdiği yönünde herhangi bir veriye ulaşılamamıştır denilebilir. Bununla birlikte psikiyatrik ilaçların hamilelik döneminde ‘kesin’ bir güvenilirlik içerisinde kullanılabileceği yolundaki kanıtların yetersizliği de kesin bir hüküm verilmesini çoğu zaman zorlaştırmadır. Bu durumda hekimler hastalarının daha önceki psikiyatrik durumlarının şiddetini ve özelliklerini, mevcut hastalığın ne şiddette olduğunu, hastanın intihar riski ve beslenmesinde bozulma gibi değerlendirmeleri yaparak hastasıyla birlikte tedavi seçiminde bulunmalı; gebeliğin takibini yapan kadın doğum uzmanıyla işbirliği içerisinde bulunmalıdır.

Tedavi edilmeyen psikiyatrik hastalıkların da fetüs ve hamilelik açısından riskleri artırabileceği unutulmamalı, gerekli tedaviler sırf hamilelik bahanesiyle aksatılmamalıdır.