Gebe kadınlarda COVID-19 korkusu ve kaygısı

Gebe kadınlarda COVID-19 korkusu ve kaygısı

Hamile kadınlar genellikle bebeğin sağlığı ve doğum süreci hakkında endişe duyarlar. Hamilelikten kaynaklanan bu kaygıların yanı sıra, hamilelik sırasında yüksek kaygı prevalansı ile ilişkili başka risk faktörleri de vardır. Buna göre hamile kadınların ruh sağlığını etkileyebilecek bu faktörlerden biri de felaketler veya doğal afetlerdir.

Mevcut COVID-19 pandemisi, küresel sağlık yükü olan doğal afet örneği olarak kabul edilmektedir. Koronavirüs pandemisi dünya çapında hamile kadınlar için de stres ve endişeye neden oluyor.

Akraba, arkadaş ve diğer kişilerle iletişim kurmayı engelleyen sosyal mesafe ile ilgili kısıtlamalar, kişilerin günlük yaşamlarında stres, kaygı ve depresyonu artırmaktadır. Hamile kadınlar da diğer çocuklara ve aile üyelerine bakma sorumluluğu nedeniyle bazı özel zorluklarla karşı karşıyadır. Öte yandan, doğum hizmetlerinden düzenli bakım alma ihtiyacı, bu popülasyon grubunda virüslerle enfeksiyona maruz kalma riskini artırmaktadır.

Koronavirüs salgınları dünyanın farklı yerlerinde hamile kadınlar arasında stres ve kaygıya neden oluyor. Gebelikte kaygı ve stresin preeklampsi, depresyon, gebelikte artan bulantı ve kusma, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve düşük Apgar skoru gibi yan etkileri olabilir. Hamilelik sırasındaki fizyolojik değişiklikler de psikolojik sorunlara ve kadının sosyal ve ailesel rollerinin bozulmasına yol açabilmektedir. Sonuç olarak, bu değişiklikler annede duygusal dengesizliğe ve stres ve kaygı gibi çeşitli sorunlara neden olabilir.

Bir çalışma, COVID-19 gibi hızlı hareket eden küresel sağlık krizlerinin korku ve endişeyi artırabileceğini gösterdi (Wang ve diğerleri, 2020). Mevcut COVID-19 salgını, hamile kadınlar arasında artan endişeye neden oldu. Bu kadınlar doğmamış çocukları ve kendi sağlık durumları hakkında endişe duyduklarından, COVID-19 kaygısı da ruh sağlığı üzerinde etkili bir faktör olarak kabul edilebilir.

İran’da COVİD-19 pandemisinin hamile kadınların ruh sağlığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 20 ila 40 yaşları arasında, gebeliği 20. haftanın üstündeki 222 kadın çalışmaya dahil edilmiş ve katılımcılara COVID-19 Korku Ölçeği (FCV-19S), Corona Hastalığı Anksiyete Ölçeği (CDAS), Depresyon Kaygısı Stres Ölçeği (DASS-21), Gebelik Deneyimi Ölçeği (PES) ve bir demografik kontrol listesi dahil olmak üzere beş anket uygulanmıştır.

Bu çalışmanın sonuçları, Koronavirüsün neden olduğu kaygının, çoğunlukla hamilelik sırasındaki ruh sağlığı bozukluklarına doğrudan bir etkisi olduğunu göstermektedir. Pandemi döneminde kaygıyı artıran başlıca nedenlerden biri COVID-19’a yakalanma korkusudur ve en yaygın olanlarından biri de hastalığı sevdiklerinize bulaştırma korkusudur.

Sonuç olarak, annenin Koronavirüs konusundaki farkındalığını artırma, risk faktörleri ve bebek üzerindeki etkisi hakkında doğru bilgi vermek gebe annenin ruh sağlığını korumak için önemlidir.

KAYNAK:
– Salehi, L., Rahimzadeh, M., Molaei, E., Zaheri, H., & Esmaelzadeh‐Saeieh, S. (2020). The relationship among fear and anxiety of COVID‐19, pregnancy experience, and mental health disorder in pregnant women: A structural equation model. Brain and behavior10(11), e01835.