Metta Meditasyon ve Kronik Depresyon

Metta Meditasyon ve Kronik Depresyon

Kronik depresyon (KD), bireyler ve toplum için ciddi etkileri olan yaygın bir hastalıktır. Genel olarak, kronik depresyon hastalarında başarı oranları ve tedavi etkileri, kronik olmayan depresyon formlarına göre anlamlı olarak daha düşüktür. Mevcut tedavi yaklaşımları kronik depresyon için öncelikle olumsuz etkilerin azaltılmasına odaklanmıştır ve olumlu etkinin teşvik edilmesine çok az dikkat etmiştir.

Önceki çalışmalar, metta meditasyonunun kronik depresyondaki hastalarda pozitif etkiyi arttırdığını göstermiştir. Budizm’de metta; “yardımseverlik”, “sevgi dolu şefkat” ve “samimiyet” anlamlarına gelmektedir. Kişinin başkaları ile ilişkilerde meditasyon yoluyla geliştirdiği, tüm varlıklara karşı “bencil olmayan, koşulsuz şefkatli” bir zihinsel tutumunu ifade eder. Dikkat temelli meditasyondan farklı olarak, metta meditasyonu (veya sevgi dolu şefkat meditasyonu) açıkça olumlu duygusal durumları, kendine ve başkalarına karşı olumlu bir tutum geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bireysel olarak türetilmiş, tekrarlanan yöntemler üzerinde yoğunlaşarak, olumlu faaliyetler, yardımsever davranışlar ve diğer insanlarla ilişkilerin geliştirilmesi için kişi teşvik edilmektedir.

Depresyon, yüksek negatif etki ve düşük pozitif etki durumu olarak karakterize edilmiştir. Bu, depresyon tedavisinde, pozitif etkiyi teşvik ederken olumsuz etkinin azaltılması gerektiği anlamına gelir. Kronik depresyonda deneyimsel kaçınma ve ruminasyon özellikle olumsuz etkilerle ilişkilidir ve depresyonun kalıcılığı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Farkındalık meditasyonu, bu mekanizmaları azaltmak için iyi bir yaklaşım olabilir, çünkü olumsuz – ama aynı zamanda olumlu – değerlendirmeye yönelik tanımlayıcı bir tutum geliştirir. Fredrickson, olumlu etkinin artmasının uzun vadede bireyler için neden faydalı olabileceği ve bunun nasıl teşvik edilebileceği konusunda ampirik olarak desteklenen bir teori formüle etmiştir. Teorisine göre, olumlu duygular yaşayan insanlar dikkatlerini genişletir; dikkat odağının genellikle tehditlerle daraltıldığı olumsuz duyguların aksine daha esnek düşünebilirler.

Kronik depresyon sıklıkla yüksek özeleştiriyle ilişkilendirilir. Kendine daha iyi davranmak için daha büyük bir motivasyon bu açığı telafi etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, pozitif etkinin artması da direncin artmasına katkıda bulunabilir. Yakın zamanda yayınlanmış bir çalışma, metta meditasyonunun sadece depresyonu azaltmakla kalmayıp aynı zamanda psikolojik iyilik halini ve kişilerarası ilişkileri de geliştirdiğini göstermiştir. Hastalar duygu düzenleme stratejilerinde önemli değişiklikler olduğunu bildirdiler: olumsuz duyguların bastırılması ve ruminasyon azalmışken kabul artmıştır. KD’den muzdarip hastalarla yapılan başka bir çalışmada farkındalık ve metta meditasyonun bilişsel davranışçı tekniklerle birleştirildiği grup tedavisinin,  fizibilite ve güvenliğini destekleyen kanıtlar bulmuştur.

Kaçınma ve bastırma, olumsuz duyguları düzenlemek için işlevsiz stratejilerdir depresif ataklardan iyileşmeyi önler. Buna karşılık, olumsuz duygulara karşı kabul edilebilir bir tutum geliştirmek, sadece başarılı tedavinin önemli bir yordayıcısıdır. İlginç bir şekilde, depresyonu olan kişilerin sadece olumsuz ve zorlayıcı duyguları değil, aynı zamanda olumlu duyguları da bastırdıklarına dair artan kanıtlar vardır. Dolayısıyla, davranışsal düzeyden kaçınma ve deneyimsel kaçınma, depresyonun sürdürülmesini ve kronikliğini açıklayabilir.

Depresyon için geleneksel tedavi yöntemleri çoğunlukla olumsuz etkileri azaltmaya ve kişilerarası becerileri öğretmeye odaklanmıştır. Metta bazlı grup meditasyonu ve bireysel bilişsel davranışçı terapi (MeCBT), tedavinin odağını diğer insanlara karşı olumlu etki ve iyilikseverliğe kadar genişletir. Önceki çalışmalar, dikkat ve metta dahil olmak üzere bağımsız grup meditasyonunun, kronik depresyondaki hastalarda pozitif etkiyi arttırmak ve depresif belirtileri azaltmak için uygun bir teknik olduğunu göstermiştir. Bu şekilde, bağımsız grup meditasyonu, terapötik sürecin başlangıcını uyarmak için uygun maliyetli bir müdahaledir. Ek bireysel BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), spesifik sorunların etkili bir şekilde tedavi edilmesini sağlar ve meditasyon pratiğinin günlük yaşama daha kalıcı olarak uygulanmasına yardımcı olur, bu da nüks riskini azaltabilir.

KAYNAK:

  • https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-019-3815-4