Antidepresan İlaçlar

Antidepresan depresyon semptomlarının giderilmesi amacıyla kullanılan ilaçlardır. İlk örnekleri 1950’lerde geliştirilen bu ilaçlar yaklaşık 50 yıldan beri yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Antidepresan ilaç türleri nelerdir?

Zamanımızda 30’a yakın türü bulunan antidepresan ilaçlar temelde 4 farklı sınıfa ayrılmaktadır:

 1. Trisiklik antidepresanlar
 2. MAO inhibitörleri
 3. SSRI’lar
 4. Atipik ve yeni kuşak antidepresanlar

Antidepresanlar ne şekilde etkili olmaktadır?

Antidepresan ilaçların beynin belirli bölgelerinde bulunan çeşitli kimyasalların etkinliklerini artırmaları aracılığıyla etkili oldukları düşünülmektedir. Bu kimyasalların başında serotonin ve noradrenalin gelmektedir. Serotonin ve noradrenalin beyin hücreleri arasındaki iletişimden sorumlu tutulan kimyasallardan ikisidir.

Antidepresan ilaçlar hangi hastalıklarda kullanılır?

 • Orta ve ağır şidddete depresyon
 • Kaygı bozuklukları ve panik bozukluğu
 • Takıntı zorlantı bozukluğu (obsesif kompülsif bozukluk)
 • Kronik ağrı
 • Yeme bozuklukları (bulimiya nervoza ve anoreksi nervoza)
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Diğer psikiyatrik hastalıklar

Antidepresanlar ne derece etkili olmaktadır?

3 aylık bir tedavinin sonunda antidepresan tedavi verilen hdepresyon hastalarının %50 ila 65’i büyük oranda düzelirler. Oysa aynı hastalara yalancı ilaç (plasebo, içeriğinde herhangi bir kimyasal bulunmayan boş tabletler) verildiğinde hastaların sadece %25 ila 30’unun düzelmesi mümkün olmaktadır. Bu rakamlar antidepresan ilaçların tıbbın diğer sahalarında kullanılan birçok ilaçla neredeyse eşit düzeyde etkililiğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır (örneğin ağrı kesiciler, epilepsi ilaçları, astım ilaçları gibi). Yalancı ilaçlar kullanıldığında görülen düzelme hastalığın doğal seyri ile ilişkili gözükmektedir. Özellikle hafif düzeydeki depresyonun belirli zaman sonunda kendiliğinden düzelmesi mümkündür.

Yeni antidepresanlar eski antidepresanlara göre daha mı etkilidir?

Yeni antidepresan ilaçlarla eski antidepresan ilaçların etkilikleri kabaca birbirine yakın düzeydedir. Yeni antidepresan ilaçlarda trisiklik antidepresanlar gibi daha eski ilaçlara göre yan etki riski daha düşük düzeydedir.

Antidepresanların yan etkileri var mıdır?

Her türden ilaçta olduğu gibi antidepresanlarla da yan etki gelişebilmektedir. Ancak bu ilaçlar bir doktor gözetiminde kullanıldığı takdirde bu yan etkilerin ön görülebilmesi ve giderilmesi mümkündür. Antidepresan ilaçlara bağlı olarak gelişen yan etkilerin önemli bir bölümü hafif düzeydedir ve genellikle tedavinin kesilmesini ya da ilaç dozunun azaltılmasını takiben kendiliğinden gerilerler. Bu yan etkiler sıklıkla tedavinin ilk birkaç haftasında ortaya çıkarlar

Trisiklik antidepresanlar denilen eski antidepresanların ağız kuruluğu, hafif düzeyde titreme, çarpıntı, kabızlık ve kilo alımı yapma riskleri mevcuttur. Özellikle yaşlı hastalarda bu tipten ilaçlar kafa karışıklığı, unutkanlık, sersemlik hissi, idrar tutukluğu ve düşmelere neden olabilir. Kalp hastalığı olanlarda mümkünse kullanılmamaları gerekir. Erkeklerde ereksiyon ve boşalma güçlüğüne yol açabilirler.

SSRI grubu antidepresanlar sıklıkla ciddi yan etkiye yol açmayan daha yeni kuşaktaki ilaçlardır. SSRI grubu ilaçlar özellikle tedavinin başında baş dönmesi, bulantı, hazımsızlık, sersemlik hissi, kabızlık, gevşek dışkılama ve uykululuk gibi ilaç dozunun azaltılması ya da bir süre beklenilmesi durumunda kendiliğinden gerileyen ciddi olmayan yan etkilere yol açabilirler. Cinsel isteksizlik, sertleşme güçlüğü, orgazm olamama gibi şikayetler tedavi sırasında görülebilen ve tedavinin kesilmesi durumunda kendiliğinden geçen diğer yan etkilerdendir. Antidepresan tedavinin ilk bir kaç haftasında huzursuzluk, kaygı hissi ve çabuk sinirlenme gibi psikiyatrik hastalıklarla ilişkili belirtilerin geçici süreyle şiddetlenebileceği unutulmamalıdır.

SNRI grubu ve atipik antidepresanların yan etkileri SSRI grubundaki ilaçlara benzer. Atipik antidepresanların cinsel yan etki yapma ihtimalleri düşüktür. MAO inhibitörü denilen ilaçlar Türkiye’de bulunmamaktadır.

Antidepresan ilaç kullanırken araç kullanabilir miyim?

Bazı antidepresanlar özellikle tedavinin başında uykululuk ve sersemlik hissine yol açabilir. Bununla birlikte yeni antidepresan ilaçlarda bu ihtimal daha düşüktür ve bu ilaçların kullanımı sırasında kaza ihtimali yönünden özellikle önlem alınmasına gerek olmayabilir. Tedavi edilmeyen depresyonun da dikkat ve konsantrasyonu bozarak kaza ve yaralanma riskini artırabileceği unutulmamalıdır.

Antidepresan ilaçlar bağımlılığa yol açar mı?

Antidepresan ilaçların alkol, sakinleştiriciler ve nikotinde olduğu türden bağımlılık yapıcı özellikleri bulunmamaktadır. Yani bu maddelerin bağımlılığında olduğu türden gittikçe daha fazla miktarlarda ilacın kullanılması gereksinimi ya da tipik yoksunluk belirtileri ortaya çıkmaz. Bununla beraber antidepresanların kesilmesini takiben hastaların yaklaşık üçte birinde birkaç hafta süreyle geri çekilme belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Bu durum vücudun ilacın etkilerinin geçmesine uyum sağlama dönemi olarak değerlendirilmelidir. Bu aşamada ortaya çıkan ve sıklıkla hafif düzeyde kalan belirtiler şunlardır:

 • Hazımsızlık hissi
 • Grip benzeri belirtiler
 • Kaygı hissi
 • Baş dönmesi
 • Canlı rüyalar ya da kâbus görme
 • Bedende uyuşma hissi

Hekim tarafından düzenlenen bir antidepresan bırakma cetveliyle bu belirtilerin hafifletilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması mümkündür.

Antidepresanların kesilmesini takiben hastalık belirtilerinin ortaya çıkması ihtimali de bulunduğundan, bu belirtilerin ilacın geri çekilmesine mi bağlı olduğu yoksa hastalığın nüksettiğini anlamına mı geldiğinin bir hekim tarafından yapılacak değerlendirmeyle kesinleştirilmesi gerekebilir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler