Az güven mi, öz güven mi?

Az güven mi, öz güven mi?

Alberta Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, belirli bir görev veya aktivitedeki yeteneklerimize olan güven eksikliği, başkalarının yeteneklerini abartmaktan kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, liderlere zor bir görev karşısında kendinden şüphe duymaya nasıl karşı koyabilecekleri konusunda fikir verebilir.

Önceki araştırmalar, birçok görev ve aktivite için, insanların çoğunluğunun, özellikle görevler kolay olduğunda, diğerlerinden daha iyi performans göstereceklerini tahmin etme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Klasik bir örnek, 1981’de ABD sürücülerinin yüzde 93’ünün ortalamadan daha iyi olduğunu iddia ettiği bir araştırmadan gelir.

Bununla birlikte, zor görevlerde de çoğu insan, başkalarının yapacaklarından daha iyisini yapacağını tahmin etme eğilimindedir.

İster zor ister kolay olsun, beklenti kendisinin diğer insanlardan daha iyi bir sonuç elde edeceği şeklinde ortaya çıkan bu çelişkili bulguları anlamlandırmak için, çalışma, koşucuları zamanlanmış bir yarıştan önce nasıl koşmayı umdukları hakkında araştırmıştır.

Araştırmayı yürütenler yokuş yukarı mesafeleri 10 ile 78 kilometre arasında değişen zorlu bir dağ yarışı parkuru seçtiler. Araştırmacılar, yaş, cinsiyet ve koşu deneyimini kontrol ederek, bitirme sürelerinin ortalamadan daha iyi olacağını yanlış tahmin eden koşucuların -aşırı özgüvenli olanların- esas olarak kendi performanslarını abartarak yönlendirildiklerini buldular.

Bu arada, ortalamadan daha kötü performans göstereceklerini tahmin eden koşucular -yeteneklerine güvenmeyenler- kendi performanslarını sağlam bir şekilde anlamışlar, ancak rakiplerinden daha fazlasını beklemişlerdi.

Araştırmacılardan Gerald Häubl, “Çalışmamız, iki farklı önyargı kaynağı veya insanların neden iyi kalibre edilemeyebileceğine ilişkin iki farklı neden tanımlıyor: öz değerlendirmelerinde önyargılı olanlar ve başkalarını değerlendirmelerinde önyargılı olanlar” demiştir.

Ayrıca, kendine güveni olmayan grup sadece kendi performanslarını tahmin etmede oldukça isabetli olmakla kalmayıp aynı zamanda ortalamanın üzerinde olan kişiler olma eğilimindeydiler.

Häubl, işyerinde kendini “Sahtekarlık Sendromu” (imposter syndrome: ben bu başarıları hak etmedim vb.) olarak gösterebilen özgüven eksikliğinin, özellikle insanları daha çok çalışmaya motive ediyorsa, genellikle faydalı olabileceğini de söylemiştir.

Denilebilir ki güvensizlikle ilgili sorun, gerçekten bir şeyde başarılı olma potansiyeline sahip olan insanları denemekten bile alıkoyabilmesidir çünkü yanlış bir şekilde, kendilerinden daha iyi olan birçok kişi olduğuna inanmaktadırlar.

Bu çalışmada kendi performanslarını abartan kişiler ortalamanın altında olan kişiler olma eğiliminde olarak gözlenmişlerdir.

Häubl, “Bu son sonuç, vasıfsız kişilerin performanslarını abartma eğiliminde olduğunu gösteren önceki araştırmalarla paralellik gösteriyor” demiştir. Bu aşırı güvenin, daha yüksek veya daha düşük motivasyona ve dolayısıyla istenen bir sonuca dönüşmesine bağlı olarak iyi veya kötü olabileceğini de belirtmiştir. İnsanlığın en büyük başarılarından bazıları, muhtemelen bir tür aşırı güven tarafından körüklenmişti. Fakat akabinde, insanlığın en muhteşem başarısızlıklarından bazıları da vardı.

“Çok genel bir ifadeyle hem kendi hem de başkalarının yeteneklerinin doğru bir değerlendirmesine dayanan iyi ayarlanmış güven, erişmek için insanların çaba göstermesi gereken bir şeydir.”

KAYNAK:
– Engeler, I., & Häubl, G. (2021). Miscalibration in predicting one’s performance: Disentangling misplacement and misestimation. Journal of Personality and Social Psychology, 120(4), 940–955.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler