Broca Afazisi

Broca bölgesindeki bir lezyon, bu bölgenin motor korteksle ilişkisini kestiği için ses çıkarmaya ait motor örüntü ve gramer yapıları motor kortekse iletilemez ve konuşma bu yüzden bozulur.

Broca afazisi hastaları depresif ve kederli olurlar. Konuşmaları tutuktur. En ağır Broca afazisi hastası istemli olarak “a” bile diyemez. İstem dışı “Allah’ım, Ya Rabbi!” gibi şeyler söyler ama “Haydi, bir daha söyle.” denildiğinde söyleyemez.

En hafif durumda olanlar ise, akıcı olmayan konuşma yapar. 2-3 heceyi bir araya getirmek için ağzını şekilden şekle getirir ve bu durum zaman alır. Düz tonla, robotik konuşurlar. Tüm kelimeleri söylemekte zorlanırlar.

Ağızlarının durumunun farkında olmamaları sebebi ile rehabilitasyon çalışmalarında ayna ile çalışılabilir. Bol miktarda literal parafazi (kelime içinde seslerin yer değişimi) yaparlar. Çiçek yerine “çecik” derler ve bırakırlar, düzeltmek için ısrar etmezler.

Telgraf dili gibi gramatik ek kullanmadan konuşurlar. En çok karşılaşılan kelimeler ile (isim, nesne gibi) dertlerini anlatmaya çalışırlar. Örneğin eşinin nerede olduğu sorulan bir hasta “Of’a çay toplamaya gitti.” demek isterken yalnızca “Of çay topla!” diyebilir.

Broca afazisi hastaları, bazen tek bir kelime söyleyebilir ve bir şey anlatmayı her istediklerinde bu kelimeye başvurabilirler. Örnek olarak, yalnızca “yani” kelimesini söyleyebilen hasta, “Sen nasılsın?” diye sormak için de “Yani, yani”; “Bana su ver.” demek için de “Yani, yani, yani” şeklinde sürekli aynı kelimeyi tekrarlar.

Broca afazisi hastalarında anlama büyük ölçüde korunurken tekrarlama bozuktur. Çünkü hasta kendisine söyleneni anlasa bile sesleri çıkaramamaktadır.

Hastanın adlandırması da bozulduğu için literal parafazi (kelime içinde seslerin yer değişimi) yaparlar. Okumaları, tek kelime düzeyinde olduğundan tam olarak okuma sayılmaz. Eşleştirme yapabilirler. Yazı yazamazlar. Diğer elleriyle de yazamadıkları gibi kendi adlarını dahi yazamazlar. Matematiksel hesaplama yapamazlar.