Duygudurum Düzenleyici İlaçlar

Duygudurum (mizaç) kişinin ne şekilde hissettiği olarak tarif edilmektedir. Örneğin; neşeli, coşkulu, kaygılı, keyifsiz, hevessiz, üzüntülü, sıkıntılı vb. Kişilerin duygudurumları dışarıdan da belirli oranda gözlemlenebilen bir fenomendir.

Depresyon, mani, hipomani gibi olağan dışı duygudurum değişikliklerinin aynı hastada beraber görülmesi durumunda duygudurum bozukluğu (bipolar bozukluk) tanısından söz edilir. Bu hastalıkta kişi normal duygudurumundan belirgin düzeyde farklı ve sıklıkla işlevsel olmayan farklı duygudurum atakları yaşar.

Duygudurumda düzensizlik ile giden bu hastalıktaki duygudurum değişiklikleri sıklıkla kendiliğindenlik, mevsimsellik ve tekrarlayıcılık taşır. İlk ataklar dışında çoğu duygudurum değişkliği atağı bir stresör yaşanmadan ortaya çıkar.

Duygudurum düzenleyici ilaçlar

Duygudurumda görülen bu değişiklikleri önlemek ve mevcutsa stabilize etmek amacıyla kullanılan ilaçlara duygudurum düzenleyicleri adı verilir. Bunlan en yaygın bilineni ve kullanıma ilk giren duygudurum düzenleyicisi Lityum tuzlarıdır.

Bunun dışında valproik asit, karbamazepin, lamotrijin gibi çeşitli antiepileptik ilaçlar duygudurum düzenleme etkileri nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada amaç duygudurum ataklarının yeniden ortaya çıkmasını engellemek, kişinin normal mizacını korumasına yardımcı olmaktır.