Bipolar bozukluk hakkında söylenen mitler ve yanlış inanışlar

Bipolar bozukluk hakkında söylenen mitler ve yanlış inanışlar

Bipolar bozukluk, ruh halindeki değişimlerle karakterize olan karmaşık bir nörobilişsel durumdur. Bipolar bozuklukla ilgili elde edilen birikimlere rağmen bazı yaygın mitler ve klişeler kafa karıştırmaktadır. İşte onlardan bazıları…

MİT: ‘Bipolar bozukluğum var ve bu hastalık anlamlı bir ilişki kurma şansımı mahvedecek’

GERÇEK: Bipolar bozukluğa sahip olmak kişinin romantik ve samimi yaşamında önemli zorluklar ortaya çıkarsa da sağlıklı, tatmin edici ilişkiler kurmak kesinlikle mümkündür.

Her iki partner de bipolar bozukluk için sürekli bir eğitim yaklaşımına sahip olduğunda, bipolar bozukluğa bağlı psikozun, depresyonun erken evrelerinin ne olduğunu anlayabilir, manik atakları tahmin edebilir ve nasıl önleneceğini öğrenebilir. Böylece ilişkilerini geliştirebilir ve önlerine çıkan dönemlere uyum sağlayabilirler.

MİT: ‘İlaçlarım beni daha az yaratıcı yapacak’

GERÇEK: İlaçlar hayatınızı beklenmedik şekillerde etkileyebilir, ancak üretkenlik için bipolar bozukluk ataklarına güvenmek kişinin genel sağlığına yardımcı olmaz.

Çalışmalara göre bipolar bozukluğu olan kişilerin oldukça yaratıcı olduğunu ve aslında genel olarak sanatsal mesleklerde öne çıktığını belirtiyor. İlaçların yaratıcılık üzerindeki etkisi hakkındaki endişeler, ilaçla tedaviyi düşünürken bipolar bozukluğu olan bazı kişilerde önemli bir katkıda bulunan faktördür. Ancak uzmanların belirttiği üzere birçok bipolar bozukluk tanısı alan kişiler ilaç kullanırken kendilerini ifade edebilecekleri yaratıcı alanı bulduklarını ifade ediyorlar.

MİT: ‘Bipolar bozukluğu olan kişiler gerçekten isterlerse ruh hallerini kontrol edebilirler’

GERÇEK: Bipolar bozukluk çok gerçek bir nörobilişsel ve kronik zihinsel sağlık durumudur. Olumlu düşüncelerle yok edilemez ve tutarlı bir tedavi rejimi gerektirir.

Doktorunuzun önerdiği şekilde ilaç almamak “uyumsuzluk” olarak adlandırılır. Nasıl hissettiğiniz ve tedavinizden ne beklediğiniz konusunda doktorunuza karşı her zaman şeffaf ve dürüst olmanız önemlidir.

MİT: ‘Enerji dalgalanması, Sosyallik, Güven ve Kendiliğindenlik? Mani bu kadar kötü olamaz’

GERÇEK: Yüksek enerjili mani bir artı gibi görünebilir, ancak çoğu zaman yanlış anlaşılır.

Bipolar bozukluğu olan bazı insanlar, depresyondan ve öfori, kendine güven ve artan üretkenliğin canlandırıcı yararlarından kurtulmak için manik dönemleri sabırsızlıkla beklediklerini kabul ederler.

Bununla birlikte, manik veya hipomanik semptomlar saatler veya aylar sürebileceğinden, manik bir dönem geçirmek rahatsız edici ve yorucu olabilir. Tedavi edilmediğinde manik ataklar hastaneye yatışa neden olabilir ve psikozu tetikleyebilir. Semptomlar bunlarla sınırlı olmamakla birlikte şunları içerir:

 • Hızlı konuşmak
 • Yarışan veya araya giren düşünceler, ani fikir akışı veya yeni girişimlere ilgi
 • Uyuyamamak fakat enerjiyle devam etmek
 • Sinirlilik, huzursuzluk
 • Abartılı giyim ve tiklerin oluşması
 • Dürtüsel davranış (cinsel, yasal, kişilerarası veya tıbbi sonuçlara neden olabilecek aşırı harcama veya diğer davranışlar gibi)

MİT: ‘Çocuklar bipolar bozukluğa sahip olamazlar’

GERÇEK: Bipolar bozukluk her yaşta ortaya çıkabilir

Bazı araştırmalar, 18 yaşın altındaki çocukların yaklaşık %4’ünün bipolar bozukluğa sahip olduğunu bulmuştur. Beş yaşındaki çocuklara dahi bipolar tanısı konmakta ve tedavi edilmektedir. Çocuklarda bipolar bozukluk tanısını doğrulamak özellikle zor olabilir çünkü ruh halleri yetişkinlerden daha ani bir şekilde değişebilmektedir ve genç hastalara ilaç reçete etmek her zaman doğru yöntem olmayabilir. Ayrıca çocuklar yetişkinlerden daha farklı bipolar belirtileri gösterebilirler.

Sonuç

Yaygın inanışların aksine;

 • Bipolar bozukluk, tedavi edilmediğinde günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilen nörobilişsel bir durumdur.
 • Bipolar bozukluğun farklı türleri vardır.
 • Bir kişi çocukluktan itibaren tanı alabilir.
 • Bipolar bozukluk, mani ve depresyondan daha fazlasıdır ve sakin dönemleri (ötimik) vardır.
 • Bipolar bozukluk yaşam boyu seyir gösterse de, durum tutarlı rutinler ve tedavi ile yönetilebilir.
 • Hem bu durumlarla yaşayabilir ve anlamlı ilişkilerle sağlıklı, yaratıcı, üretken ve dolu bir hayatın tadını çıkarabilirsiniz.

KAYNAK:
– Collins D, Currin-Sheehan K. Lingering Myths About Bipolar Disorder. PsychCentral. Published 2021.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler