Vücut ısısı ile depresyon arasında bağlantı

Vücut ısısı ile depresyon arasında bağlantı

Fizyoloji ve ruh sağlığı arasındaki kesişime dikkat çeken bir çalışmada, araştırmacılar depresyon ve yüksek vücut sıcaklıkları arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı.

Scientific Reports’ta yayınlanan bu bulgu, depresyona ilişkin anlayışımızı derinleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda hastalığın semptomlarını hafifletmek için vücut ısısını düzenlemeyi içerebilecek yenilikçi tedavilere de işaret ediyor.

Hedefe yönelik tedavi için de kullanılabilir

Çalışmanın en büyük motivasyonlarından biri dünya çapında depresyon oranlarının dikkat çekici yükselişine ve yeni tedavi yöntemlerine olan ihtiyaca dayanmaktaydı. Özellikle majör depresif bozukluk (MDB), ABD’deki gençler ve genç yetişkinler arasında çeşitli demografik gruplarda yaygın bir artış gösteriyor. Bu artış, antidepresan kullanımının artmasıyla örtüşmekte. Bu bakımdan mevcut çalışma,MDB’li bireylere özgü fizyolojik belirtilerin saptanması ve biyolojik olarak homojen bir alt grup için hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin önünü açabilir.

Giyilebilir cihazlar depresyonu kestirebilir mi?

Araştırmacılar, çalışmaları için giyilebilir bir cihaz kullandı. Parmağa takılan bu giyilebilir cihaz, her dakika vücut sıcaklığını ölçerek katılımcıların termal durumu hakkında bir veri akışı sağlamaktaydı. Bu, araştırmacıların sadece statik sıcaklık ölçümlerini değil gündüz ve gece boyunca sıcaklığın dinamik değişikliklerini de analiz etmelerini sağladı. Araştırmacılar, daha yüksek düzeyde depresif semptomların sürekli olarak daha yüksek vücut sıcaklığıyla ilişkili olduğunu tespit etti. Bu korelasyon, hem katılımcıların bildirdiği verilerde hem de giyilebilir cihaz tarafından toplanan dakika düzeyindeki sıcaklık verileriyle örtüşmekteydi. Bu model, yüksek vücut ısısı ile depresif semptomların varlığı arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu öne sürmektedir. Aynı zamanda termoregülasyon düzensizliğinin depresyonda rol oynayabileceği hipotezini de güçlendirmektedir.

Uyku ve uyanık durumlarında sıcaklık farkı

Çalışmada, daha şiddetli depresif belirtilere sahip olan kişilerde uyanık ve uykuda distal vücut sıcaklıkları arasında daha küçük farklar saptandı. Bu bulgu, depresyonun vücudun çeşitli bilinç durumlarında sıcaklığı düzenleme yeteneğini etkileyebildiğini, potansiyel olarak uyku başlangıcını ve kalitesini kolaylaştıran doğal soğuma süreçlerini etkileyebileceğini göstermektedir. Bu sıcaklık artışlarında gözlemlenen tutarlılıklar, vücut sıcaklığının depresyonun fizyolojik bir belirteci olarak görülebileceği öneminin altını çizmektedir.

Sirkadyen ritim bozukluğuyla ilişkili olabilir

Çalışma aynı zamanda gündüz ve gece arasındaki sıcaklık değişimini ifade eden distal vücut sıcaklığının günlük genliğini de inceledi. Depresyonlu katılımcılarda günlük sıcaklık genliklerinin daha düşük olduğu görüldü. Bu da, vücut ısısında körelmiş bir sirkadiyen ritim olduğunu akıllara getirmektedir. Depresyonda sirkadiyen ritim bozukluklarını gösteren önceki araştırmalarla paralel olduğunu doğrulamakta ve uyku, termoregülasyon ve duygudurum bozuklukları arasındaki karmaşık ilişkiye daha fazla kanıt sunmaktadır.

Isı neden yükseliyor?

Araştırmacılar, depresyonlu kişilerde gözlemlenen sıcaklık artışlarının altında yatan mekanizmalarda termoregülatör soğutmayı tetiklenmesinin azalması, metabolik ısı üretiminin artması ya da her ikisinin bir kombinasyon şeklinde potansiyel oluşturduğunu belirtti.

KAYNAKÇA:
– Dolan W.E (29.02.2024), Surprising link observed between body temperature and depression, PsyPost.
– Mason AE, Kasl P, Soltani S, Green A, Hartogensis W, Dilchert S, Smarr BL (2024) Elevated body temperature is associated with depressive symptoms: results from the TemPredict Study. Scientific Reports, 14(1): 1884.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler