Çocukluk çağı travması ruh sağlığı hastalarında obezitede önemli rol oynuyor

Çocukluk çağı travması ruh sağlığı hastalarında obezitede önemli rol oynuyor

Şizofreni gibi ciddi bir akıl hastalığı olan kişiler sıklıkla obezite sorunu yaşamaktadır. Birleşik Krallık’ta bu kişilerin obez olma olasılığı, tanı almamış olanlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazladır.

Ciddi ruh sağlığı hastalarının; tip 2 diyabet, solunum yolu hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar ve kalp yetmezliği gibi obeziteye bağlı diğer hastalıklara yakalanma riski de daha yüksektir. Sonuç olarak yaşam beklentisi genel nüfusa göre 15 yıl daha azdır.

Birçok uzman, obezite riskinin daha yüksek olmasının akıl hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlardan kaynaklandığına inanmaktadır. Örneğin antipsikotiklerin vücut ağırlığını etkilediği sıklıkla gösterilmiştir.

Ancak bu açıklama, daha derin psikolojik faktörlerin obezitede oynadığı rolünü dikkate almamaktadır. Çocukluk çağı travmalarının da obezitede büyük bir rol oynadığını gösteren bir dizi araştırma bulunmaktadır.

Psikolojik travma ve obezite

Psikologlar çocuklukta yaşanan travmalara genellikle “olumsuz çocukluk deneyimleri” (OÇD) adını vermektedir. Bu tür deneyimler arasında istismar ve ihmal (hem fiziksel hem de duygusal), ailede akıl hastalığı ve madde bağımlılığı, aile içi istismara tanık olma ve hapsedilmiş bir akrabaya sahip olma yer alır.

Bu tür travmalar, yaşamın ilerleyen dönemlerinde ruhsal hastalıkların gelişimiyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bu durum, psikiyatri hastanelerinde tedavi gören birçok kişinin neden bu tür deneyimler yaşadığını açıklayabilir. Örneğin, Galler nüfusunun %47’si ile karşılaştırıldığında, adli psikiyatri hastanelerindeki kişilerin %70’inin en az bir olumsuz çocukluk deneyimi bulunmaktadır.

Çocukluğunda travma yaşamış kişilerin obez olma riski neden daha yüksektir?

Araştırmalar ayrıca travmanın insanların davranış biçimlerini etkileyebileceğini göstermektedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, dört veya daha fazla olumsuz çocukluk deneyimi yaşamış birinin sağlıksız beslenme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, birden fazla olumsuz çocukluk deneyimine maruz kalmanın ardından yetişkin obezitesi olasılığında neden %46’lık bir artış olduğunu açıklayabilir.

Ancak bu bilgiye rağmen, politika yapıcılar tarafından çocukluk çağı travmasının ciddi akıl hastalığı olan kişilerde obezite üzerindeki etkisine çok az dikkat edilmektedir. Travmatik bir çocukluk geçiren kişilerin kendine zarar verme, uyuşturucu kullanma ve aşırı yeme gibi pek de sağlıklı olmayan davranışlarda bulundukları bilinmektedir. Bu kişiler bunu, yaşadıkları zor düşünce ve duygulardan uzaklaşmak için bir kaçınma biçimi olarak yaparlar.

Bu davranışı tanımlamak için kullanılan terim “deneyimsel kaçınma”dır.

Duygularımızı yemek

Deneyimsel kaçınma birçok şekilde olabilir, ancak yaygın bir yöntem, olumsuz duygulara yanıt olarak yeme eğilimi olan duygusal yemedir. Yüksek kalorili lezzetli yiyeceklerin tüketimi ile ilişkilidir.

Bir kişi duygusal olarak yemek yediğinde, yoğun olumsuz duyguların uyuşmasını deneyimleyebilir, dikkati dağılabilir ve rahatlık hissi duyabilir. Bunun nedeni, bol miktarda yağ ve şeker içeren yiyecekler yediğimizde, beynin ödül ve haz alan merkezlerini harekete geçirmesidir. Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekler yemek elbette ölçülü olmak kaydıyla iyidir. Ancak lezzetli, yüksek kalorili yiyecekler yemenin olumlu etkileri genellikle kısa sürelidir.

Dolayısıyla, deneyimsel kaçınma yaşayan kişiler bu gıdalara güvenebilir ve onları aşırı tüketebilir. Araştırmalara göre bu durum kilo alımına ve obeziteye yol açabilir.

Obezitenin tedavideki önemi

Şu anda, ciddi ruh sağlığı sorunu olan kişilere yönelik tedavi kılavuzları, olumsuz çocukluk deneyimlerinin bu gruptaki kişilerde obezite üzerindeki etkisini dikkate almamaktadır. Bunun nedeni muhtemelen aşırı kilo alımının ana sorumlusu olarak verilen ilaçlara yapılan vurgudur.

Ciddi ruhsal hastalığı olan kişilerin fiziksel sağlığını iyileştirmek için, ruh sağlığı uzmanlarının ve politika yapıcıların psikolojik travmanın bu gruptaki obezite üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmaları önemlidir.

Hem psikiyatrik hem de fiziksel sağlık hizmetlerinde travma konusunda bilgilendirilmiş bir yaklaşımın teşvik edilmesi hayati önem taşımaktadır. Özünde bu, bakım ekiplerinin hastalarının zihinsel ve fiziksel olarak tam bir resmine sahip olmalarını ve psikolojik travmanın bir kişinin davranışları üzerindeki etkisi konusunda yeterli eğitim vermelerini içerir.

KAYNAKÇA:
Joseph Lloyd Davies (08.08.2023). Childhood trauma plays significant role in obesity among mental health patients, new research suggests. PsyPost.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler