Derin TMS, Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptomlarını İyileştirir mi?

Derin TMS, Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptomlarını İyileştirir mi?

Araştırmalar, Derin TMS tedavisinin beyindeki belirli bir bölgeye odaklanılarak çalışılmasının Obsesif Kompulsif Bozukluk tedavisinde işe yaradığını gösteriyor. Geleneksel tedaviye cevap vermeyen kişilerin tedavisinde yeni bir boyut işlevin gören Derin TMS hastaların büyük azınlığını tedavi etmenin de yolunu açıyor.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Geleneksel Tedavi Yöntemleri

Genellikle tekrarlayan düşünceler, dürtüler veya kişinin yerine getirmek zorunda hissettiği yoğun tekrarlayan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Yılda ortalama %1 kişide görülse de hayat boyu kişileri takip etme oranı araştırmalara göre %2,3 olan OKB bu kişilerinin hayatlarının bir noktasında acı verici olmaktadır. Genellikle maruz kalma ve yanıt önleme tedavileri (bu tedavi yöntemi hastayı obsesyonların içeriğine maruz bırakmak ve kompulsiyonları yapmamak/önlemek gibi anlaşılabilir) ve SSRI’lar (Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri/İlaçlar) geleneksel sayabileceğimiz iyileştirme yöntemleridir fakat hastaların üçte biri ila yarısı bu tedavilere yanıt vermemektedir.

Derin TMS Nedir? Ne yapar?

Derin Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (dTMS),kafa derisi üzerine yerleştirilmiş bir bobin tarafından manyetik uyaranlar aracılığı ile manyetik alanların üretildiği bir beyin stimülasyon tekniğidir. Uyaranlar sonrası oluşturulan bu manyetik alan, hedef beyin bölgesindeki nöronal devreleri aktive ederek semptomların iyileşmesine neden olur. Bazı zor/dirençli depresyon vakalarının da tedavisinde klinik olarak kullanılır.

Derin TMS Kullanılarak OKB Üzerinde Yapılan Bir Araştırmanın Sonuçları

Dr. Lior Carmi’nin (Chaim Sheba Tıp Merkezi’nde Prof. Joseph Zohar ve Prof. Abraham Zangen ve geniş bir çalışma ekibi ile birlikte) yürüttüğü çok merkezli randomize kontrollü bir çalışmada OKB’si olan 99 hastanın bir kısmına Derin TMS ile gerçek tedavi diğer bir kısmına ise sahte tedavi (sahte tedaviden kasıt hastalara manyetik alan yerine yalnızca cihazın sesinin verildiği gerçek görünümlü ama gerçek olmayan bir uygulamadır) uygulamışlardır. Bu çalışmadaki bütün hastalar önceden antidepresan tedavisi görmüş ve bu tedaviye yanıt vermemiş kişilerden oluşmakta.

Dr. Carmi, “Bu çalışma hakkında ilginç bir nokta, hastaları her dTMS seansından önce kasıtlı olarak provoke etmemizdir. Provokasyonları her hastanın kendi takıntısına uygun şekilde hazırlayarak yaptık. Her bir maruziyet hastalar özelinde tasarlndı. Hasta ile ilk görüşme sırasında semptomlarını öğrendik ve uygulama esnasında hangi maruziyetlerin kullanılacağını içeren bir liste oluşturduk. Burada esas fikir hastanın seansı bittikten sonra değil, beyin devreleri harekete geçtiğinde tedaviyi sunmaktı.”

Seanslar, beynin OKB ile ilişkili spesifik alanlarına odaklanan 6 haftalık günlük 20Hz Derin TMS uygulamasından oluşmaktaydı. Yanıt derecesi Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği kullanılarak ölçüldü. Çalışma sonucunda hastalardan tedavi edilenlerin %38’i tedaviye yanıt verdiği gözlendi. Tedavi bittikten bir ay sonra yapılan değerlendirmede gerçek uyaranlar ile çalışılan aktif grupta tedaviye cevap oranı %45.2 iken sahte uyaran ile çalışılan grupta bu oran %17.8 idi.

Bu çalışma hakkında Prof. Jose M. Menchon (Bellvitge Üniversitesi Hastanesi,İspanya) şunları aktardı:

“Bu çok heyecan verici bir çalışma çünkü Derin TMS kullanılarak OKB’de olumlu sonuçların alınabildiğini gösteriyor. Şimdiye kadar OKB’de TMS ile yapılan klinik deneyler, manyetik olmayan etkilerinden dolayı kısıtlamaları olabilen derin olmayan TMS ile gerçekleştirilmişti. Ancak derin TMS, OKB’de daha kritik rol oynayabilecek daha derin beyin bölgelerine ulaşmaya ve bu bölgelere erişilebilmesine olanak tanımaktadır. Derin TMS bu olumlu sonuçların ilerleyen çalışmalarda da artmasından sonra yararlı bir tedavi stratejisi haline gelebilecektir.”

KAYNAK:

 • ScienceDaily
 • Efficacy and Safety of Deep Transcranial Magnetic Stimulation for Obsessive-Compulsive Disorder: A Prospective Multicenter Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial, Lior Carmi, Aron Tendler, Alexander Bystritsky, Eric Hollander, Daniel M. Blumberger, Jeff Daskalakis, Herbert Ward, Kyle Lapidus, Wayne Goodman, Leah Casuto, David Feifel, Noam Barnea-Ygael, Yiftach Roth, Abraham Zangen, and Joseph Zohar, American Journal of Psychiatry, 2019, 176:11, 931-938

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler