Aşırı sıcaklıklar internet ortamında nefret söylemini besliyor

Aşırı sıcaklıklar internet ortamında nefret söylemini besliyor

Yapay zekâ kullanılarak yapılan yeni bir araştırma, aşırı sıcaklıkların internet ortamında nefret söylemini beslediğini ortaya çıkardı.

Yeni bir araştırmaya göre, 12-21 °C (54-70 °F) arası iyi hissettiren bir aralığın üzerindeki veya altındaki sıcaklıklar, ABD genelinde internet ortamındaki agresif davranışlarda belirgin bir artışla bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır.

ABD’de sosyal medya platformu Twitter’da yayınlanan milyarlarca tweet’i analiz eden Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, çok sıcak veya çok soğuk sıcaklıklar için iklim bölgeleri, gelir grupları ve inanç sistemlerinde nefret söyleminin arttığını tespit etti. Bu çalışma, iklim değişikliğinin henüz hafife alınan toplumsal etkisine ışık tutuyor. Hem toplumsal uyumu hem de zihinsel sağlık için sonuçları olan bu dijital çatışma aşırı sıcaklıklara adaptasyonun sınırlarını gösteriyor.

“Yapay zekâ algoritmamızla ABD’li kullanıcılardan gelen dört milyardan fazla tweet’te nefret tweet’lerini tespit ederek ve bunları hava durumu verileriyle birleştirerek, nefret tweet’lerinin hem mutlak sayısının hem de payının bir iklim konfor bölgesinin dışında arttığını gördük. The Lancet Planetary Health’de yayınlanacak olan çalışmanın ilk yazarı olan PIK bilim adamı Annika Stechemesser, “İnsanlar, dışarısı çok soğuk veya çok sıcak olduğunda internet ortamında daha agresif davranışlar sergiliyorlar.” ifadelerinde bulundu.

“Çevrimiçi nefret söyleminin hedefi olmak, insanların ruh sağlığı için ciddi bir tehdittir. Psikolojik literatür bize çevrimiçi nefretin özellikle gençler ve marjinal gruplar için zihinsel sağlık koşullarını kötüleştirebileceğini söylüyor” diye de ekliyor.

“12–21°C (54–70°F) kendini iyi hissetme aralığı dışında, çevrimiçi nefretin ABD genelinde daha soğuk havalarda %12’ye ve daha yüksek sıcaklıklarda %22’ye kadar arttığını görüyoruz.”

ABD genelinde nefret tweetleriyle en az karşılaşılan sıcaklık aralığı 15–18 °C (59–65 °F)’dir.

Bu bulgulara ulaşmak için yazarlar, 2014 ile 2020 yılları arasında ABD’de Twitter’da yayınlanan 4 milyardan fazla tweet’ten oluşan bir veri setinde yaklaşık 75 milyon İngilizce ifadeli nefret tweetini belirlemek için bir makine öğrenimi yaklaşımı kullandılar. Yerel sıcaklıklar arttığında veya azaldığında nefret tweetlerinin sayısının nasıl değiştiği analiz edildi.

Araştırmacılar nefret söylemini BM’nin resmi tanımını kullanarak tanımladılar: Din, etnik köken, milliyet, ırk, renk, soy, cinsiyet veya diğer kimlik faktörlerine dayalı olarak bir kişi veya bir gruba atıfta bulunan ayrımcı dile sahip söylem.

ABD genelinde 12-21°C (54-70°F) “iyi hissetme aralığında” nefret tweetleri düşük düzeyde iken 15 ve 18°C ​​(59–65°F) arasındaki sıcaklıklar için ise minimum nefret tweetine ulaşıldığı görülmüştür.

Bununla birlikte, 30°C’nin (86 derece Fahrenheit) üzerindeki sıcaklıklar, tüm iklim bölgelerinde internet ortamındaki nefret söyleminde güçlü artışlara sebep olur ve gelir, dini inançlar veya siyasi tercihler gibi sosyoekonomik farklılıklarla tutarlı bir şekilde bağlantılıdır.

Bu durum, sıcaklığa uyum yeteneğinin sınırlarına işaret ediyor: “İnsanların klima ve diğer ısı azaltma seçeneklerini karşılayabildiği yüksek gelirli bölgelerde bile, sıcaklığın aşırı olduğu günlerde nefret söyleminde bir artış gözlemliyoruz”.

“Bir başka deyişle: İnsanların alabileceklerinin bir sınırı vardır. Bu nedenle, aşırı sıcaklıklara uyum sağlamanın da muhtemel sınırları vardır ve bunlar bizim sadece fizyolojik sınırlarımızla belirlenenlerden daha düşüktür,” diyor Potsdam Enstitüsü Karmaşıklık Bilimi başkanı, ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde araştırmacı ve yardımcı olan Anders Levermann.

İklimin gizli etkisi: Ruh sağlığı

Agresif çevrimiçi davranışlar kurbanların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşünüldüğünde ciddi sonuçları olabilir. Çevrimiçi nefret söylemi internet ortamı dışındaki dünyada nefret suçlarını da öngörebilir.

Araştırmayı yöneten Potsdam Enstitüsü çalışma grubu lideri Leonie Wenz, şunları söyledi: “Araştırmacılar yüzyıllardır iklim koşullarının insan davranışını ve toplumsal istikrarı nasıl etkilediği sorusuyla boğuştular. Şimdi, devam eden iklim değişikliğiyle bu soru her zamankinden daha önemli. Sonuçlarımız, iklim değişikliğinin genel toplumsal uyumu ve insanların ruh sağlığını etkileyebileceği yeni bir etki kanalı olarak çevrimiçi nefret söylemini vurgulamaktadır. Yani bu, emisyonları çok hızlı ve büyük ölçüde azaltmanın yalnızca dış dünyaya fayda sağlamayacağı anlamına geliyor. İklimimizi aşırı küresel ısınmadan korumak ruh sağlığımız için de kritik öneme sahip.”

KAYNAK:

– AI-Based Research Reveals That Extreme Temperatures Fuel Online Hate Speech. Neuroscience News.

– Annika Stechemesser, Anders Levermann, Leonie Wenz (2022): Temperature impacts on hate speech online: evidence from four billion tweets. The Lancet Planetary Health. [DOI: 10.1016/PIIS2542-5196(22)00173-5]

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler