Anksiyete Krizi

Anksiyetenin çok şiddetli olduğu durumlar vardır. Bu durumlar halk arasında anksiyete krizi ya da atağı olarak isimlendirilir. Tıbbi olarak ele alındığında anksiyete atakları içerisinde en iyi bilinen atak; panik ataktır. Diğer ataklar görece daha tolere edilebilir düzeyde iken panik ataklar gerçekten ciddi sorun yaratmaktadır.

Panik atak sırasında ölüm korkusu aklını yitirme korkusuna ilave olarak çarpıntı tansiyon yükselmesi titreme vb. bedensel sorunlar ile karakterizedir. Böyle olunca kişi yaşamının sona erdiği kaygısına kapılmakta ve süreçten kurutulmak için kaçış yolları aramaktadır. İlk akla gelen şey hasta için doğrudan hastaneye gitmek ve acil hekiminden yardım almaktır. Bu doğru bir davranıştır çünkü bu tarz atakları kimi zaman gerçekten organik orijinde olabilir. Örneğin aniden ortaya çıkan kalp atım sayısı artışları (paroksismal atrial taşikardi) anksiyete kaynaklı ataklara yol açabilir ve panik atağı taklit edebilir. Yahut hipertiroidisi olan bir hastanın tiroid hormonuyla ilgili ani ataklar göstermesi (trotoksikolojis) anksiyete ataklarının taklitçisi olabilen bir başka tablo olarak akla gelmektedir.

Demek ki bu atakları basitçe psikiyatrik birer tablo olarak ele alınmamalı, altta yatabilecek organisiteler mutlaka gözden geçirilmelidir. Yapılan tetkiklerde herhangi bir klinik ya da laboratuvar bulgusu organisiteye işaret etmez ise o zaman psikiyatrik bir tablo olduğu anlaşılır ve buna uygun bir tedavi planlanır.

Anksiyete Atağının Tedavisi

Anksiyete krizleri anksiyetenin türüne göre değişmek üzere (yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, akut stres bozukluğu vs.) tedavi planında değişiklikler gösterir. Genel yaklaşım anksiyolitik (benzodiazepin) denilen ilaçlarla hastayı sakinleştirmek yönündedir. Psikoterapötik yaklaşım ise hastaya güvende olduğu duygusunu yaşatmaktan ibarettir. Yani destekleyici terapi önerilir. Eğer altta yatan sebep herhangi bir organik hastalık ile ilintili ise o zaman tedavi protokolü değişir, söz konusu organisite ile mücadele verilmeye çalışılır.

Anksiyete krizlerinden biri olan panik atak tedavisinde kullanılan en yeni ve etkili yöntemlerden biri Derin TMS’dir. Ayrıntılı bilgi için Derin TMS sayfamızı inceleyebilirsiniz…

Ataklara hasta yakınlarının vereceği tepki de önemlidir. Olabilecek en büyük yanlışlık her zamanki gibi “psikolojiktir bu!” diyerek hastayı kaderiyle baş başa bırakmaktır. Oysa bir subaraknoid (beyin kanaması) da anksiyeteye yol açabilmekte ve süreç istenmeyecek bir biçimde mortaliteye (ölüme) kadar uzanan bir seyir izleyebilmektedir. Böyle bir durumun vicdani yükümlülüğü hayal bile edilemeyecek noktalara taşıyabilir. Bu sebeple yakınlarının destekleyici olması gerekmektedir.