Yetişkinlikte sosyal izolasyon beyin yaşlanmasını hızlandırıyor

Yetişkinlikte sosyal izolasyon beyin yaşlanmasını hızlandırıyor

Yetişkinlik döneminde yaşanan sosyal izolasyonlar, tahmini beyin yaşının daha büyük olmasıyla bağlantılı olabilir.

Psychological Medicine’da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, yetişkinlik döneminde sosyal izolasyon, tahmini beyin yaşının daha büyük olmasıyla bağlantılı. Çalışma, beyin sağlığı için sosyal bağlantıların sürdürülmesinin öneminin altını çiziyor.

Çalışmanın başyazarı Dr. Roy Lay-Yee “Sosyal izolasyon ya da sosyal temas eksikliğini de içeren sağlık ve esenliğin sosyal belirleyicileri ile ilgileniyorum. Sosyal olarak bağlantılı olmak hayati önem taşıyor çünkü zihin ve bedende yerleşik etkileri var ve yaşamlarımız için önemli sonuçlar doğuruyor”

Sosyal izolasyona göre 4 grup

Araştırmacılar çalışmayı yürütmek için, Yeni Zelanda’nın Dunedin kentinde 1 Nisan 1972’den 31 Mart 1973’e kadar bir yıllık bir süre içinde doğan tam bir doğum kohortunun devam eden boylamsal bir araştırması olan Dunedin Multidisipliner Sağlık ve Gelişim Çalışmasından elde edilen verileri kullandılar. Çalışma, çocukluktan (5-11 yaş) yetişkinliğe (26-38 yaş) kadar birçok yaşta değerlendirmeleri içermekte, katılımcıların sosyal izolasyon durumunu izlemekte ve 45 yaşında beyin sağlığını ölçmektedir.

Araştırmacılar, çalışma katılımcılarını çocukluktan yetişkinliğe kadar sosyal izolasyon kalıplarına göre dört farklı gruba ayırdı:

Hiç izole olmamışlar

Bu bireyler ne çocukluklarında ne de yetişkinliklerinde önemli bir sosyal izolasyon yaşamamışlardır. Yaşamları boyunca sürekli olarak sosyal bağlantıları ve etkileşimleri olmuştur.

Sadece çocuklukta izolasyon

Bu bireyler çocukluk yıllarında sosyal izolasyon yaşamış ancak yetişkinliklerinde yaşamamışlardır. Bu, büyürken sosyal bağlantılardan ve etkileşimlerden yoksun oldukları dönemlerle karşılaştıkları, ancak yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde sosyal ilişkiler kurabildikleri anlamına gelir.

Yalnızca yetişkin izolasyonu

Bu gruptaki bireyler çocukluklarında sosyal izolasyon yaşamamış ancak yetişkinliklerinde sosyal olarak izole olmuşlardır. Bu durum, erken yaşlarda bir sosyal ağa sahip olduklarını ancak yetişkin olduklarında sosyal bağlantı ve etkileşimlerden yoksun dönemlerle karşılaştıklarını göstermektedir.

Kalıcı çocuk-yetişkin izolasyonu

Bu gruptaki bireyler hem çocuklukları hem de yetişkinlikleri boyunca sosyal izolasyon yaşamışlardır. Bu durum, çocukluktan yetişkinliğe kadar devam eden uzun süreli bir sosyal bağlantı ve etkileşim eksikliğine işaret etmektedir.

Beyin yaşı hesaplaması

Beyin yaşı, katılımcılar 45 yaşındayken MRI taramalarıyla elde edilen çoklu beyin yapısı ölçümlerini birleştiren bir algoritma kullanılarak tahmin edilmiştir. Bu algoritma, tahmini beyin yaşı ile katılımcıların kronolojik yaşı arasındaki farkı ölçmüş ve buna beyin yaşı farkı tahmini adı verilmiştir.

Tahmini beyin yaşı kronolojik yaştan yüksekse, beynin yapısal özelliklerinin daha yaşlı bir bireye daha çok benzediğini göstermektedir. Tersine, tahmini beyin yaşı kronolojik yaştan düşükse, beynin yapısal özellikleri daha genç bir bireyin özelliklerine benzemektedir.

Cinsiyet, demografik, ailevi ve davranışsal faktörler

Lay-Yee ve meslektaşları analizlerini çeşitli potansiyel karıştırıcı faktörler için de ayarladılar. Bunlar arasında cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum gibi sosyo-demografik faktörlerin yanı sıra aile faktörleri (ergenlik çağındaki anne, tek ebeveyn, ikamet değişikliği, kötü muamele) ve çocuk-davranış faktörleri (özdenetim, endişe/korku) yer almaktadır.

Araştırmacılar, bu faktörleri kontrol ettikten sonra, sadece yetişkin izolasyon grubundaki bireylerin tahmini beyin yaşının, hiç izolasyon yaşamamış olanlara göre ortalama 1,73 yaş daha büyük olduğunu bulmuşlardır.

“Buradan çıkarılacak mesaj, uzun vadede size daha iyi beyin sağlığı ve bilişsel işlev – ve diğer faydalar – sağlayacak olan sosyal ilişkilerinizi sürdürmek olacaktır. Ayrıca, sosyal temasa ihtiyaç duyabilecek diğer kişilere ulaşmaya çalışın,” dedi Lay-Yee.

Kalıcı çocuk-yetişkin izolasyonu grubunun beyin yaşı da hiç izole edilmemiş gruba kıyasla önemli ölçüde daha yüksekti. Bununla birlikte, bu ilişki, karıştırıcılara göre ayarlandıktan sonra anlamsız hale geldi.

Erken dönemde izolasyona maruz kalmak etkilemiyor

İlginç bir şekilde, araştırmacılar çocukluk döneminde tek başına sosyal izolasyon yaşamanın (sadece çocuk izolasyonu) yetişkinliğin ortasında daha ileri beyin yaşı ile ilişkili olmadığını bulmuşlardır. Bu sonuç, sosyal izolasyona erken maruz kalmanın yaşamın ilerleyen dönemlerinde beyin sağlığı üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olacağını varsayan ilk hipotezlerine aykırıydı.

Lay-Yee, “Çocuklukta yaşanan sosyal izolasyonun beyin yaşı üzerinde kalıcı bir olumsuz etkiye sahip olmadığını görmek bizi şaşırttı” dedi. “Bu, bir kişinin sosyal ilişkilerini geliştirmek için asla çok geç olmadığını gösteriyor.”

Nedensel değil ilişkisel sonuç

Lay-Yee, “Bulgularımız sosyal izolasyon ile ileri beyin yaşı arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor, ancak bu ilişkinin nedensel olup olmadığından emin olamıyoruz” dedi. “Sosyal izolasyonun gerçekten de ileri beyin yaşına yol açıp açmadığını ve mekanizmaların neler olabileceğini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.”

Kaynakça:
– Eric W. Dolan. (17.08.2023). “Social isolation in adulthood tied to accelerated brain aging, new research reveals” PsyPost.
– Lay-Yee, R., Hariri, A., Knodt, A., Barrett-Young, A., Matthews, T., & Milne, B. (2023). Social isolation from childhood to mid-adulthood: Is there an association with older brain age? Psychological Medicine, 1-9. doi:10.1017/S0033291723001964.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler