Depresyon Nüksünün Önlenmesinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkinliği

Depresyon Nüksünün Önlenmesinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkinliği

Çok az sayıda çalışma, depresyonda nüksü önlemek için farmakolojik olmayan stratejiler kullanmaktadır. Depresyon semptomlarında Bilişsel Davranışçı Terapinin (BDT) iki yıllık bir takipte anlamlı derecede daha düşük bir nüks oranı sağladığı bulunmuştur.

Yapılan bir çalışmada antidepresan ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilmiş ancak nüks yaşayan majör depresyonu olan kırk hasta, rastgele olacak şekilde iki gruba atanmıştır: birinci grup farmakoterapi ve BDT tedavisi, ikinci grup farmakoterapi ve klinik tedavisi olacak şekilde düzenlenmiştir.  Her iki grubunda iki seans içinde antidepresan ilaçları azaltılarak kesilmiştir. Her iki grubu da aynı psikiyatrist değerlendirdi. Hastalar altı yıllık takibe alındı. Bu süre zarfında nüks ortaya çıkmadıkça antidepresan ilaç kullanılmadı. BDT tedavisi üç ana bileşenden oluşuyordu; depresyon semptomlarının tedavisi, yaşam tarzı değişikliği ve iyilik hali. Hastalar tedaviden sonra düzenli aralıklarla takip edildi.

Altı yıllık bu takip sonucunda BDT, klinik tedaviye göre (% 90) önemli ölçüde daha düşük bir nüks oranı (% 40) sağladı. Yani BDT alan grup, klinik tedavi grubuna kıyasla anlamlı olarak daha düşük nüks sayısına sahipti. Yapılan bu çalışma, farmakoterapi sonrası BDT’nin kullanımının depresyon nüksünü azalttığı ve tedavide uzun vadeli iyileşme sağlayabileceğini göstermektedir.

Hastalık ve hastalığın şiddetine göre uzun süreli ilaç tedavisi veya psikoterapi birkaç hastada sürekli gerekli olabilir. Ancak farmakoterapiye ek olarak veya tek başına uygulanan BDT tedavisi ile tekrarlayan depresyonu olan hastaların büyük bir kısmı, ilaç tedavisini başarıyla sonlandırabilir ve yapılandırılmış bir psikoterapi tedavisi ile en az altı yıl boyunca sağlıklı kalabilirler.

KAYNAK:
Fava, G. A., Ruini C., Rafanelli, C., Finos, L., Conti, S., & Grandi, S. (2004). Six year outcome of cognitive behavior therapy for prevention of recurrent depression. The American Journal of Psychiatry, 161(10), 1872-1876.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler