Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)

Anksiyete (kaygı, endişe, sıkıntı), normalde, insan doğasında olması gereken bir şeydir. İçsel taleplerin doyum beklediğine dair sinyal niteliği taşır. İçsel talepler; açlık, susuzluk, seks vs olarak çok sayıda olmak üzere sıralanabilir. Bunlar orada ve o anda doyum bekler. Oysa realite yani dış dünya buna olanak tanımaz. Bu durumda bir anksiyete hissedilir. Buna karşı bir dizi savunmalar vardır. Bunlar uyaranı inkar etmek etmeklten tutun da onunla alay etmeye kadar uzanabilir. Eğer savunmalar yetersiz kalırsa bir takım psikiyatrşik hastalıklar ortaya çıkar. Bunlardan birisi de yaygın anksiyete bozukluğudur.

YAB belirtileri; kişi sürekli bir tehdit algısı içindedir. Başına kötü şeyler gelecekmiş gibi hisseder. Yorgunluk, kaslarda gerilim, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü vs buna eşlik eder.

Toplumda görülme sıklığı %8 lere ulaşabilmektedir. Kadınlarda biraz daha fazladır. Başlangıç yaşı erken ergenlik dönemlerine denk düşer.

YAB nin biyolojoik temelinde GABA/Benzodiazepin reseptörleri ve noradrenerjik ve serotonerjişk sistemin rolune dair ipuçlarına sahibiz.

Elektrofizyolojik olarak hızlı beta frekansında artış saptanmaktadır.

Gidiş ne yazık ki kroniktir.

Tedavisinde anksiyolitikler, NA-erjikler ve SSRI grubu ilaçlar ile kognitif davranışçı psikoterapi oldukça etkilidir.

Prof.Dr.Kemal Arıkan

Psikiyatri Uzmanı

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler