EEG, kalp masajı sırasında ölüme yakın deneyimi gösteriyor

EEG, kalp masajı sırasında ölüme yakın deneyimi gösteriyor

Kalbi durduktan sonra kalp masajıyla kurtulan beş kişiden birinin görünüşte bilinçsizken ve ölümün eşiğindeyken ortaya çıkan bilinçli ölüm deneyimlerini tanımlayabildiği tespit edildi.

Araştırmaya kimler dahil edildi?

NYU Grossman Tıp Fakültesi’ndeki ve başka yerlerdeki araştırmacılar tarafından yönetilen, İngiltere Ulusal Sağlık Örgütünün de desteklediği bir çalışma, ABD ve Birleşik Krallık’ta Mayıs 2017 ile Mart 2020 arasında hastaneye kaldırılırken kalp atışları duran ve kalp masajı alan 567 erkek ve kadını içeriyordu. Erken müdahaleye rağmen, %10’dan azı hastaneden taburcu olmak için yeterince iyileşti.

Hayatta kalanlar ölüme yakınken yaşadıklarını anlattı

Hayatta kalanlar; başkalarına yönelik eylemleri, niyetleri ve düşünceleri kapsayan yaşamın anlamlı bir değerlendirmesi, vücuttan ayrılma algısı, acı veya sıkıntı olmadan olayları gözlemleme gibi bilinçli deneyimlere sahip olduklarını bildirdi. Araştırmacılar, bu ölüm deneyimlerinin halüsinasyonlar, sanrılar, yanılsamalar, rüyalar veya kalp masajının neden olduğu bilinçten farklı olduğunu buldular.

Deneyimler EEG aktivitesine yansıdı

Çalışmada ayrıca rutin beyin aktivitesini ölçmek için EEG kaydını da içeriyordu. Önemli bir bulgu ise, kalp masajı sürerken birinci saate doğru gama, delta, teta, alfa ve beta dalgaları da dahil olmak üzere beyin aktivitesinde ani artışların keşfedilmesiydi. Bu beyin dalgalarından bazıları düşünme, hafıza, hatırlama ve bilinçli algılama gibi yüksek zihinsel işlevler gerçekleşirken ortaya çıkan dalgalardı.

Araştırmanın baş yazarı Doç. Dr. Sam Parnia, “Bu hatırlanan deneyimler ve beyin dalgası değişiklikleri, sözde ölüme yakın deneyimin ilk işaretleri olabilir ve biz onları ilk kez büyük bir çalışmada yakalamış olduk Sonuçlarımız, ölümün eşiğinde ve komada olan insanların, sıkıntı olmadan farkındalık da dahil olmak üzere benzersiz bir içsel bilinçli deneyim yaşadıklarına dair kanıtlar sunuyor.” diyor ve ekliyor “Berrak ve yüksek beyin aktivitesinin ölçülebilir elektriksel belirtilerini, anımsanan ölüm deneyimlerine ilişkin benzer hikayelerle birlikte tanımlamanın, bireyin benlik ve bilinç duygusunun, tıpkı diğer biyolojik vücut işlevleri gibi, ölüm zamanı civarında tamamen durmayabileceğini öne sürüyor”.

Sonuçlar nasıl yorumlanıyor?

Parnia, “Bu berrak deneyimler, düzensiz veya ölmekte olan bir beynin bir hilesi olarak kabul edilemez, daha ziyade ölümün eşiğinde ortaya çıkan benzersiz bir insan deneyimi olarak kabul edilebilir” diyor.

Beyin kapanırken, doğal fren sistemlerinin çoğu serbest kalır. Disinhibisyon olarak bilinen bu durum, erken çocukluktan ölüme kadar olan düşünceler, saklanan anılar ve gerçekliğin diğer yönleri dahil olmak üzere bir kişinin bilincinin derinliklerine erişim sağlar.

Çalışma yazarları, bugüne kadar yapılan çalışmaların, hastaların deneyimlerinin ve ölümle ilgili farkındalık iddialarının gerçekliğini veya anlamını kesin olarak kanıtlayamamış olsa da bunları reddetmenin de imkânsız olduğu sonucuna varmıştır. Dr. Parnia, klinik bilinç olarak kabul edilen bu biyobelirteçleri, insanın hatırladığı ölüm deneyimini daha kesin olarak tanımlamak ve kalp durması sonrası kalp masajının uzun vadeli psikolojik etkilerini izlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, çalışma bulgularını 6 Kasım’da Chicago’da gerçekleşen Amerikan Kalp Derneği’nin Bilimsel Oturumları 2022’nin bir parçası olan bir canlandırma bilimi sempozyumunda sunacaklar.

KAYNAK:
– Neuroscience News (6 October 2022). Lucid Dying: Patients Recall Death Experiences During CPR.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler