EEG Nedir, Hangi Amaçla Kullanılır?

Elektroensefalogram (EEG) kafa derisine bağlanan metal diskler yoluyla beynin elektriksel aktivitesinin izlendiği girişimsel olmayan ağrısız ve yan etkisiz bir teşhis yöntemidir. EEG, epilepsi başta gelmek üzere çeşitli beyin hastalıklarının teşhisinde yardımcı olmaktadır.

EEG nedir?

Beyni oluşturan sinir hücreleri (nöronlar) birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olma ve etkileşime paralel olarak elektriksel aktivite üretme özelliğine sahip yapılardır. Milyarlarca sinir hücresinin aynı anda birbirleriyle etkileşime geçmesi neticesinde kafa üstünden ölçülebilecek düzeyde (miliVolt düzeyinde) elektriksel aktivite açığa çıkar ki gelişmiş araçlar ile bu aktivitenin ölçümü ve kağıda çizdirilmesi işlemi EEG prosedürü olarak tanımlanır.

EEG hangi amaçla kullanılır?

EEG; epilepsi, kafa travması, beyin tümörleri, hafıza bozuklukları, uyku bozuklukları, beyin iltihabı (ensefalit) ve ensefalopati (beyin hücrelerinin işlevlerini yerine getirememesi) gibi çok sayıdaki beyin hastalığının tanınmasında ve özellikle bu hastalıkların psikiyatrik hastalıklarla ayrımının yapılmasında kullanılan bir yöntemdir.

EEG her hastada rahatlıkla kullanılabilecek, hızlı ve ucuz bir yöntem olması nedeniyle nöropsikiyatride halen yaygın kullanılan teşhis yöntemleri arasındadır.