Bir Kompulsiyon Vakası!

Bir Kompulsiyon Vakası!

Kırk yaşındaki kadın hasta sosyoekonomik düzeyi oldukça yüksek. Önde gelen şikâyeti; vajinasını sürekli yıkamak şeklindeydi. Her gün, günde iki saatin üstünde defalarca vajinasını yıkamaktaydı. Bu şikâyet yaklaşık on bir yıldır devam etmekteydi.

Çok sayıda hekime gitti. Obsesif kompülsif bozukluk tanısı ile yıllarca tedavi edilmeye çalışılan hasta kliniğimize iki ay önce başvurdu. Yapılan psikiyatrik muayenesinde hafif depresyon ve söz konusu şikâyet dışında başka özellik bulunamadı.

Vajina temizleme şikâyetinin ani başlangıç göstermiş olması dikkat çekiciydi. Tıbbi sorgulama derinleştirildi. O günlerde herhangi bir eşlik eden tıbbi hastalık olup olmadığı araştırıldı. Bir özellik olmadığını ifade etti. Ancak yine yaklaşık 11 senedir idrar yaparken zorlandığından bahsetti. Bunun üzerine bir üroloji konsültasyonu istendi.

Yapılan ürolojik muayenesinde intersitisyel sistit tanısı konuldu. Tedavisi yapıldı. Bir ay sonra hastanın vajina temizleme ihtiyacı kalmadığı gibi depresyon ve psikiyatrik semptomları tamamen bitti.