Bir Şizofreni Olgusu!

Bir Şizofreni Olgusu!

64 yaşındaki hasta 27 yıldır Şizofreni tanısıyla takip edilmekteydi. Tıbbi hikayesinde 27 yıl önce epileptik nöbet geçirdiği anlaşıldı. QEEG çekildi. Biyoelektrik aktivitede aksama tespit edildi. Bunun dışında herhangi bir biyoelektrik psikiyatrik profil gözlenmedi.

Antipsikotik (Şizofreni) tedavisine son verildi. Antidepresan ve antiepileptik tedaviye başlandı. Yaşam kalitesi dahil olmak üzere bütün semptomlar neredeyse tamamen normalize oldu.

Yaklaşık bir yıldır herhangi bir psikotik bulguya rastlanmadı. Eşinin ve diğer aile fertlerinin ifadelerine göre hayat çok daha güzel hale geldi.

Şu anda Şizofreni tanısı nedeniyle elinden alınan ehliyetinin tekrar verilmesi dışında bir sorunu kalmadı. Bu konuda hastanın aile hekimi ile iş birliği içerisinde çözüm arayışı halen devam etmektedir.