Psikiyatride MR

Psikiyatride MR

14 yaşında, fiziksel yakınması olmayan erkek hastanın ruhsal şikayeti yaklaşık bir yıldır pis kokular aldığı yönündeydi. Psikiyatrik değerlendirmesinde kompülsiyonları olduğunu ifade etti. Kompülsiyonları küçük kağıtları parçalama şeklindeydi. Babasına karşı perseküsyonu yani düşmanca fikirleri vardı. Dikkat, konsantrasyon ve hafızası ileri derece bozuktu. Bundan önceki hekim tarafından dikkat eksikliği tanısı konulmuştu. Dikkat eksikliği okula başladığından beri geçerli bir problemdi.

Herhangi bir hastane yatışı, soygeçmişinde psikiyatrik bir bozukluk yoktu. İntihar girişimi ve düşüncesi olmadığı belirlenen hastanın sigara, alkol ve madde kullanımı yoktu. Uykusu, iştahı ve libidosu normal idi.

Psikiyatrik değerlendirmesinde öz bakımı azalmış olan hastanın, psikomotor aktivitesi de azalmıştı. Benimle ilişkisinde isteksiz gözüküyordu. Duygu durumu apatik ve duygulanımı uygunsuzdu. Düşünce içeriğinde babaya karşı düşmanlık dışında herhangi bir özellik saptanmadı. Annesi, babasına karşı düşman olduğunu ifade ediyordu. Bilinci açıktı.

Tek çocuk olan hastanın anneyle ilişkisi gayet iyi ve bağlı; babaya karşı ise mesafeliydi. Okulda sene kaybı olmamıştı, ancak son yıl dersleri kötüydü. Arkadaşlarıyla ilişkisi kısıtlı olan hastaya EEG uygulandı. Bunun sebebi, hastanın pis koku alması ve kognitif işlevlerinin bozuk olmasıydı. Bu iki hal daha çok organik durumlarda ortaya çıkmaktaydı. EEG’sinde sağ parieto temporo-occipital alanda teta ve süperimpoze beta saptandı.

MR istendi. MR’ında sağ central ve parieto temporala yakın alanda 5×5 cm büyüklüğünde tümör tespit edildi. Hastaya ameliyat tavsiye edildi. Ameliyat süresine kadar kullanmak üzere antipsikotik, antidepresan ve antiepileptik önerildi. Ve hasta 20 gün sonra operasyon geçirdi. Bir ay sonra post-op muayenesinde iletişim kurulabilir haldeydi ve isteksizliği geçmişti. Aldığı pis kokular kesildi, kompülsiyonları belirgin derecede azaldı.

Babaya karşı perseküsyon niteliğindeki düşünceleri bitti ve ilişkileri düzeldi. Anlamsız konuşmaları yok oldu. Öncesinde garip referans fikirleri ve komplo teorileri vardı. Post-op bunlar da geçti. Hiçbir pozitif semptomu kalmayan hastada kompülsif semptomlar çok azaldı. İkinci ayda yapılan muayenesinde kompülsiyonlar tamamen yok oldu. Geriye sadece öz bakım azalması ve sinirlilikten başka bir şey kalmamıştı.

Sonraki ayda yapılan muayenesinde ise sinirlilik de tamamen geçti. Gayet sakin bir insan haline gelen genç adam öz bakımında daha dikkatli haldeydi. Hafif unutkanlık dışında kognitif işlevleri de sağlıklıydı.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler