Bir Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Olgusu

Bir Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Olgusu

30 yaşlarında, bekar, herhangi bir fiziksel hastalık öyküsü tanımlanmayan kadın hastanın psikiyatrik şikayetleri aşağıdaki şekilde idi:

Sık tekrarlayan depresyon, saçma bir takım fikirleri aklından atamama ile karakterize takıntı, insanlara güvensizlik, irkilme, çok sık kabus görme idi.

Hastanın özgeçmişinde bir cinsel taciz öyküsü vardı. Hasta bundan pek konuşmak istemiyordu. Ancak görüşme ilerledikçe iyi bir hasta hekim ilişkisi gelişti ve kendi ifadesine göre daha önce hiç bir hekime duymadığı güveni hisseder hale gelince olayın ayrıntılarını anlatabildi. Taciz, kendisi 6 yaşında iken, kendisinden 10 yaş büyük abisi tarafından gerçekleştirilmişti. Herhangi bir penetrasyon olmamıştı. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra hasta olayın etkisini hissetmeye başladı ve ilk depresyon atağını geçirdi.

Hastanın derinlemesine psikiyatrik öyküsünde çok çeşitli ilaçlar kullandığı anlaşıldı, ancak hiçbirinden yarar göremediğini ifade etti. Özgeçmişinde sık tekrarlayan intihar düşüncesinden bahsetti. Günde 2 paket sigara tüketimi vardı. Uykuya dalmada güçlük çekiyordu, iştahı çok azalmıştı ve libidosu çok düşüktü. Genel görünümü sosyokültürel norma uygun olan hastanın psikomotor aktivitesi çok artmıştı, yani yerinde duramıyordu. Görüşme boyunca başlangıçta tedirgin olan hastanın yavaş yavaş daha rahatlamış bir hal aldığı izlendi. Duygu durumu gergin, öfkeli ve üzgündü. Duygulanımın çok değişken olduğunu söylüyordu, sık sık mutluluk ve mutsuzluk arasında gidiş gelişler gösteriyordu. Düşünce içeriğinde insanların aleyhinde işler çevirdiğini düşünüyor (referans fikirleri) ve obsesyonları (kontrolcü nitelikte) vardı. Ayrıca algı kusuru olarak işitsel ve görsel nitelikte illüzyonlar vardı. Dikkat, konsantrasyon ve hafızası ileri derecede bozuktu. Ekonomik durumu normal olan hastanın sosyal ilişkileri çok kısıtlıydı. Sıradan hobileri vardı fakat hiçbir hobisine son zamanlarda vakit ayıramıyordu. Söz konusu cinsel taciz nedeniyle çocukluğu hep mutsuz geçmişti. Anneyle ilişkisi kötüydü. Annesinin abisini kayırdığını ifade ediyordu, bundan dolayı çok mutsuzdu. Tacizden yıllarca kimseye bahsetmemişti. Baba kendisi 10 yaşlarındayken vefat etmişti. Erkek kardeşinden nefret etmekte olduğunu söylüyordu.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı alan hastaya bir antidepresan, bir mizaç düzenleyicisi, ve bir de antipsikotik reçete edildi. Ayrıca EMDR tedavisi tavsiye edildi. 1 ay sonraki görüşmede %80 iyi olduğunu ifade eden hasta flashbacklerin artık olmadığını, uykularının normal olduğunu, kabuslarının yok olduğunu ifade etti. Diğer semptomlar da önemli ölçüde etkisini kaybetmişti. Libidosu ve dikkat, konsantrasyon, hafızası ise iki ay sonra belirgin bir şekilde düzeldi ve artık %100 iyiydi. Yaşam kalitesi ise başlangıca göre belirgin iyileşme gösterdi. Hasta ile ilgili tüm veriler bir takım ölçekler kullanılarak değerlendirildiğinde elde edilen sonuç gerçekten yüz güldürücü idi.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Tedavisi başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler