Olgu #4

Yetmişli yaşlarda bir kadın hasta, annesini kaybettiği için depresyona girdiği iddiasıyla kliniğe başvurdu.

Yetmişli yaşlarda bir kadın hasta, annesini kaybettiği için depresyona girdiği iddiasıyla kliniğe başvurdu. Yapılan klinik muayenede gerçekten de hayattan zevk alamaz, çökkün, bitkin, mutsuz, umutsuz bir halde olduğu sonucuna varıldı.

Hastada gözlemlenen diğer depresyon bulguları da buna eşlik etmekteydi. Ancak hastanın nörolojik muayenesinde birtakım kaslarında atmalar (myoclonus) olduğu gözden kaçmadı.

Hastaya nörolojik konsültasyon istendi. Yapılan nörolojik konsültasyon sonucu nörolog tarafından herhangi bir patoloji olmadığı ifade edildi.

Hastaya antidepresan tedavisine başladık ancak hiç içim rahat değildi. Hastanın EEG’si istendi ve EEG sonuçlarında Jacob-Creudzfeldt Sendromuna özgü EEG paterni saptandı.

Tespit edilen Jacob-Creudzfeldt Sendromuna özgü EEG paterni sonrası büyük bir süratle tekrar nörolojik konsültasyon istendi. Aynı nörolog hastanın şuurunda değişme olduğunu tespit etti. Kaslarındaki atmaların şiddetlendiğini saptadı ve hastaneye yatırdı.

Yapılan daha derin tetkikler, EEG tarafından konulan tanının doğru olduğunu ortaya çıkardı. Buna bağlı süratli bir yıkım ile derin demans gelişti. Yaklaşık 15 gün içerisinde hasta koma vaziyetine geldi.