Ayakkabıcının Psikolojisi

Barselona’da sıcak bir yaz. Öğlen sıcağı. Ve ayakkabımın tabanı sizlere ömür. Yeni bir ayakkabı için para yok. Zaman kısıtlı. Toplantıya yetişmem lazım. Anlayacağınız durum vahim. Sokaklar ufak kafelerle cıvıl cıvıl. Mecburen oracıkta bir sandalyeye iliştim. Düşüncelerdeyim. Şansıma küfürlerdeyim.

Derken, o da ne, bir ayakkabı boyacısı. Sanki hazreti peygamberlerden birini görmüş gibiyim. Tarihin derinlerindeyim. İspanya’da 2001’de öğlen saat iki de…

Küçük bir sandığı vardı. Tahtadan. El yapımı. Eski. Yaklaştı. “Boyamamı ister misin?” dedi. Hem de oldukça düzgün bir İngilizce ile. Ona kendimi anlatabileceğimi bilmek ayrıca bir konfordu ki acayip…

Kavruk bir adamdı. Elleri boyalı. Ayağında eski bir ayakkabı. Gömlek, pantolon… Ama olabildiğince bakımlıydı. Gözlerinden “Merak etme, hallederiz!” ayeti okunuyordu. Ruhumda bir sevinç. Tek kelimeyle mutluyum. Huzurluyum. Ki paha biçilmez…

“Seni Allah gönderdi!” dedim. Pek bir anlam veremedi. Bir an baktı. Sonra, düz bir afekt ile sorusuna döndü. “İster misin?” diye tekrarladı.

Ayakkabının tabanını gösterdim. Aldı, mahir bir adamdı. Belliydi. Şöyle bir baktı. Sonra küçücük sandığındaki sayısız minik çekmecelerden çiviler ve bir de çekiç çıkardı. İnanılmaz! Örs bile buldu oracıktan.

Kısa süre içinde ayakkabının tabanı yerindeydi. İşlevseldi.

Etraftan gelen geçen, neredeyse herkes bir bakmadan etmiyordu. İçimden utanıyordum. “Zavallı ayakkabıcıyı adeta bir köle gibi çalıştırıyor!” diye düşünüyorlardır diyordum. Böyle nedenini bilmediğim bir kompleks içindeydim. Ancak fikrin evrilmesi, tersine dönmesi uzun sürmedi.

İş bitmiş sıra ödemeye gelmişti. “20 Euro!” dedi. Ki dediği anda acınacak durumda olan bendim artık. Ayakkabının değeri o kadar değildi vallahi, vesselam. Bunu boyacıya söyledim.

Tek kelime söyledi. “Labor!” Bizdeki karşılığı “emek” miydi ne!? Hak ettiğinden o kadar emindi ki pazarlık falan, Ferrari alırken mümkündü ama o anda o adamla imkânsızdı.

Kazık mı yiyordum, farklı ve fakat yaşamsal bir ders mi alıyordum? Etkisi bu güne, şu ana uzanan bir soruyla karşılaşıyordum. İkisinden birini tercih etmem gerekiyordu. Ben dersi seçtim.

Demek etraftan geçenler emeği saygıyla selamlıyorlardı. Bakışlarıyla… Bu terbiye belli ki kolay edinilmemişti…

Buralarda da işçiler benzeri rakamları hatta daha fazlasını kolay telaffuz etmekteydi ama sanki bir ses “Sen o kadar eder misin ki?” demeyi ihmal etmemekteydi. Psikolojik meseleler enikonu. Barselona’daki ayakkabıcının ise etraftan geçenler kulağına “Sen değerlisin!” diyorlardı…

Sonuçta, yaptığı işin değerini bilmeyenlerin yolu depresyona çıkarken, İspanyol boyacı, Noel Baba edasıyla hayatı mutlu mesut yaşamaktaydı…

Bu “değerini bilmek” kendi kafamızda bir an önce başlasa iyi olacak gibi. Tabi değerini bilmekle kazık atmak arasındaki ince çizgiye dikkat ederekten. Yani işi psikopata bağlamadan… Yine işi sermaye düşmanlığına taşımadan… Emeğin para, paranın emek olduğunu unutmadan.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler