Baba olmak

Baba olmak… Ana olmaktan zordur babalık. Öyle sanıyorum ki ana olmak genlerin desteği ile standart yani evrensel ve doğal bir hal iken babalık kültürel boyutu ağırlıkta bir sanat. Yani ana olmak doğuştan bilinir ama baba olmak sonradan öğrenilir. Mesela psikiyatri hekimlik pratiğinde baba hakkında sorgularken dede hakkında bilgi almak muhakkak gerekir. Çocuğun gözünde baba bir rol ve işlev makinasıdır. Dağ gibi sırtını yaslarsın. Eve para getiren odur. Savaşır. Korur. Hastalarımdan aldığım izlenime göre, ana-baba-çocuk üçgeninde özelikle baba ile iletişim sorunları ön planda geliyor. Kişilik bozuklukları ile babayla ilişki de aşırı mesafe hissi arasında ilişki olduğunu gözlemişimdir. Öte yandan aşırı samimiyet de tehlikeli duruyor. Özellikle çocuklarda cinsel sorunlara yol açabiliyor. Yine mesela muhtelif yeme bozukluklarından sorumlu tutulduğunu da okuyorum. Sonra da babanın ana ile ilişkisi izleniyor, (monitorize ediliyor). Anaya şiddet uyguluyorsa kötü, uygulamıyorsa iyidir baba. Akıllı analar baba hakkında olumsuz söz etmekten geri duruyor. Çocukta zaten var olan iletişim beklentisinin ağırlığını daha da fazla artırmadıkları için akıllı buluyorum o anaları… Boşanmış annelerde bu hassasiyet daha da büyük önem taşıyor. İletişimden sonra ikinci sorun babaların çocuklardan başarı beklentisi yani çıtanın yüksekliği ciddi sorun gibi duruyor. “Shine” filmini hatırlayın… Genç adam babasının gözüne giremiyor ve sonunda psikoza giriyordu ya, işte o film. Bu noktada babanın çocukta var olan potansiyeli sevgiyle ve teşvikle canlı tutması gerektiğine inanırım. Mesela çocuğa ilgi alanına uygun bir hediye almanın kıymeti paha biçilmez oluyor. Balık merakı olan çocuğa “Seni anlıyorum” dercesine alnına ve sessizce odasına koyulan küçük bir akvaryum mesela, ne kadar etkileyici değil mi? Kim bilir geleceğin önemli bir su ürünleri bilimcisinin ilk anısı oluverir o küçük hediyecik. Ya da geleceğin edebiyatçısı için alınmış kitaplar ve kitaplıklar… Sevgili kızımda birebir etkisini gördüğüm hamlelerdir. Demek, önemli olanın babaların değil, çocukların başarı algısını referans almak olduğunu vurgulamak isterim. Bir başka noktaya daha değinmeden geçemeyeceğim; bence ideal baba çocuğunu her zaman ciddiye alan babadır. Zira çocuklar nadiren espri yaparlar. Kendi oğluma daha o 4-5 yaşında iken uslu durmadığı bir anda söylediğim; “Genç erkek gurunu kırmak istemem!” Sözünün yarattığı etkiyi hiç unutamıyorum. Anında ciddiyetini takınmış ve yaramazlığa son vermişti. Çocuğa yönelik şiddet ise affedilmez bir kusurdur. Karşılıksız da bırakılmaz. Hiç bir çocuk kendisine şiddet uygulayan babayı sevmez, öyle bir babanın saygı ve sevgi beklentisi nafiledir. Yine öyle bir çocuk babayı asla ödüllendirmek istemez. Hiç bir gerçek başarıya da imza atamaz. Atsa bile mutlu olmaz, olamaz. Kısacası, baba olmak en az ana olmak kadar önemlidir. Ve ana işlevini görmekten daha da zordur zira öğrenmeyi yani eforu gerektirir. Daha da öteye gitmek gerekirse baba insana adalet duygusunu verir, hele bir de kardeş varsa o duygu daha bir önem taşır, demokratik ilişki biçimini, ahlakı, vicdanı öğretir. Bazen de, ne yazık ki, kaybedildiğinde kıymeti anlaşılan şeydir baba. Allah kimseye baba bedduası yaşatmasın. Ama baba ocağının sıcaklığını sürekli hissettirsin şu soğuk dünyada…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler