Damgalamak, ötekileştirmek

Damgalamak, ötekileştirmek… Stigmatizasyon olarak da bilinen damgalama insanoğlunun birbiri için ürettiği en tehlikeli tuzaktır. Diğerleri sosyal, ekonomik, hukuksal vs. imkânlardan hiç yararlanmasın, hatta mümkünse yaşarken ölsünler, cehennemi dünyada görsünler!” mantığı hâkimdir. Malum psikiyatrik hastaların en sık maruz kaldığı haldir… Deli damgası işte…

Yanlış hatırlamıyorsam yıl 1997 idi. Kendisi de bir şekilde damgalanmış ve o damga ile yıllar boyu acı çekip nihayet Hakk’ın rahmetine kavuşmuş, Tural İtil Hoca Türkiye’yi bir ziyarette bulunur. Bana “Keşke şu damgalama işi ile ilgilenseydin!” Der. Nice Türk bilim adamına katkısı olmuş, elektrofizyoloji alanında bir dünya liderinin önerisine kulak kapatamazdım. Yaklaşık bin kişi üzerinde, stigma konusunda ün yapmış o araştırmayı tamamladım. Birçok sonuç elde ettim. Hatta sonuçlardan birisi Wikipedia’da kendine yer buldu. (“Narcissism” stigma ilişkisine dair bulgudur o…)

Öyle bir tuzaktır ki damgalanmak, bırakın damgalayanla mücadele etmeyi söz söyleyemezsiniz. Zira en ufak bir hamlede bu kez siz damgalayan konumuna düşersiniz. Buyurun size satranç oyuncularının iyi bildiği ne yaparsan yap kaybedersin pozisyonu…

Önce kimler damgalar? Bir bakalım. Erkekler kadınlardan daha fazla damgalar, narsisist, kendini seven insanlar daha fazla damgalar, korkaklar daha fazla damgalar, cahiller daha fazla damgalar vs.

Peki, kimler damgalanır? Psikiyatrik sorunlar başta olmak üzere herhangi bir sağlık sorunu olanlar, damgalayanın menfaatlerine ters düşenler, ekonomiye katkı sağlayamayanlar, başkaldıranlar, kendi doğrularını ısrarla savunan çoğu kişilik sahibi insanlar gibi çok geniş bir yelpazede yer alır damgalananlar.

Peki, kimler damgalamazlar? Tek kelimeyle olgun olanlar; iyilik seven, insanoğlunu yücelten, sabırlı, enteresan şekilde espri zekâsı yüksek olanların işi olmaz damgalamakla. Kökende sosyolojik bir fenomendir stigma. Kim bilir çıkış noktası bir şekilde toplumu korumayı, adalete destek olmayı hedeflemiştir.

Günümüzde adaletin sağlam temellere oturtulduğu ülkelerde damgalama meselesi açıkça anayasal bir tehdit olarak algılandığına göre bu tespit haklı olsa gerekir. O ülkelerde insan belirli yaşa geldi diye emekli bile edilemez. Zira kişiyi yaşlı diye damgalamak olur ki, suçtur.

Peki, hasbelkader damgalanmış kişinin yapabileceği hiç bir şey yok mudur? Vardır elbette… Toplumla dirsek temasını korumak, işine gücüne aynen devam etmek, hakkını hukukunu iyi bilmek, aile başta olmak üzere sosyal destek sistemini harekete geçirmek ve en önemlisi damgalanmış olduğunu kabul etmektir. Ama bu sineye çekmek anlamına gelmemelidir.

Değil mi ki inanmayan için bu cihanda, inanan için iki cihanda eşit şartlarda hesap vermektir dileğimiz, bu damgalama da neyin nesi? Belki de en büyük günahlardan bir tanesi… Ne Hz. Musa’ya, ne Hz. İsa’ya, ne Hz. Muhammed’e, Tanrı bu yetkiyi sadece kendine tahsis etmiş olsa gerekir. Tüm insanlığa “Anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hükmü ben vereceğim.” şeklinde uyarıda bulunur. Sanıyorum bu yaklaşımın etkisiyle olsa gerek, Mevlana “…kim olursan ol gel” der ve gönülleri fetheder.

Düşünüyorum da, damgalayanlar, gönüller sultanı olmanın keyfini, keyif te laf mı, vecdini yaşayamayacak olanladır diyorum. Ötekileştirmenin olmadığı bir dünya diliyorum.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler