Dibe Vuranlar ve Doktorlar

Dibe Vuranlar ve Doktorlar

Saçı başı dağılmış, gözleri kıpkırmızı, çakmak çakmaktı. Gergindi, olabilecek son noktada… Tüm bedeni zangır zangır titriyordu. Kırklı yaşların başlarındaki adam panik içindeydi. Günlerdir uyku sorunu yaşıyor, yemeden içmeden kesilmiş öyle divane bir haldeydi.

Bazı hastaların içinde bulunduğu durumu anlatmak gerçekten zordur. O da olanlardan biriydi. Neden mi zordur? Zira öyle bir halde gelirler ki, empati yapmaya zaman bulamazsınız. İvedi çözüm üretmek zorundasınızdır. Sanki onunla beraber dibe vurursunuz. Bu adeta ölmek üzere olan hastaya yardım etmeye çalışan bir anestezi-reanimasyon uzmanının haline benzer. Hastanın duygularının önünde kocaman bir ölüm kalım meselesi öyle dikiliverir. Hasta kendini size teslim etmiştir. Dedikleri gibi “önce Allah, sonra siz” varsınızdır. O düzeyde bir ilişki biçiminde empati nasıl olabilir ki? Hastayı tümüyle içselleştirirsiniz. Düşündüğünüz tek şey nefes alıp vermesidir. Evladınıza duyduğunuz ilgi ve sorumluluk neyse öyle bir hastaya duyulan ilgi ve sorumluluk da odur. Hatta onun daha ötesindedir. Zira beklentiniz, yargınız vesaire hiç bir şey yoktur. Salt dibe vurmuş bir insan vardır. Bir de siz. Yani öyle bir hal olur ki, adı empati olmaktan çıkan bir seviye belirir.

Öyle hastalarınız da olur ki onu dipten kurtarmak adına ölümü bizzat göze alırsınız. “”Kanser olayım ama kansere çare bulayım!” diyen çok meslektaşım oldu.

“Ne olur beni kurtarın!” derken sahip olduğu son enerji kırıntısını kullanıyordu. Her şeyini sahip olduğu ne varsa her şeyini teklif ediyordu. Evini, arabasını, nesi varsa işte onları… Şimdi durun ve düşünün siz hekim olsanız öyle bir anda hastanın önerdiği maddi âlemin içinde mi, yoksa bambaşka manevi bir âlemde mi olursunuz? Cevap şudur. Tüm hücrelerinize dek “kurtarmak” istersiniz. O kadar. “Kurtarmak”…

Denizde boğulmakta olan bir insana ne yaparsınız? Yolunu şaşırmış, kaybolmuş bir insana yol tarif etmek nasıl bir şeydir? Soruyorum sizce “Kurtarmak” karşılık beklenen bir şey midir? Cevap açık… Karşılık beklemeden yapılan işler vardır. İşte dibe vuranlara dost olmak da öyle bir şeydir.

Saçları tarumar genç adam da dibe vuranlardandı. “Kurtarma” dürtüsü tetiklenmişti bir kere. Ona elimden ne gelirse yapacağımı söyledikten sonra süreci, ya da bir başka ifadeyle düşündüğüm yol haritasını anlattım. İlk etapta hastalığı hakkında onu bilgilendirmekle yola koyuldum. Hastalığın, gerçi, çok korkutucu olduğunu ama asla ölümcül olmadığını anlatmaya çalıştım. Dinleyecek hali yoktu. Yine de soğukkanlı bir biçimde elinden tuttum ve gözlerinin içine bakarak “Elimizde yapılabilecek çok şey var, merak etme!” dedim.

Sonra da gerekli farmakolojik girişimlerde bulundum. Gitti. 24 saat temasa olanak tanıdım. Sadece bir kaç gün, bir kaç defa aradı. Ekstra kısa görüşmeler falan derken kısa sürede önce rahatladı sonra birkaç ay içinde dipten çıktı desem… Ve onu tıraş olmuş, gözlerinin içi gülerken saçı başı taralı görmenin mutluluğunu unutamıyorum diye eklesem bilmem anlatabilir miyim “kurtarma”nın hekimdeki karşılığını…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler