Eğitim şart!

Eğitim sisteminin özü olayların ardındaki gerçekleri açıklamak, anlamak ve daha sonra da anlatmaktır… İşte bunlar, temel eğitim, ön lisans ve yüksek lisansa esastır…

Demek önce olaylara dikkat çekilir, sonra onların ardındaki belirleyenler öğretilir… Örnek mi? Alın size ışık kırılması olayı ve onu belirleyen faktörler… Onlara optik yasaları derler…

Olaylara ilişkin olarak soru sormanın incelikleri temel eğitimle öğretilir.

Sonra anlatmaya geçilir. O noktaya lisans, master ve doktora ile erişilir.

En nihayetinde buna eğitim sistemi denilir.

Bilen isek anlatmak, bilmeyen isek sormak zorundayız… Neyi nasıl anlatacağımıza ve neyi nasıl soracağımıza ise eğitim ile ulaşmaktayız…

Değil mi ki, insandır kainatın efendisi, o halde zihni cendereye sığmayacak kadar geniştir.

Kendi eğitim sürecimi düşünüyorum da, ne hocalar gördüm sonsuzluğu sorgulamama karşılık, matematiğin zayıf noktası ile alay ediyorum diye anahtarlıkla vurdu kafama… Öyle bir hoca vardı ki hele, “0” vermişti, kendisine öğretilen yolun dışında ispatladığım bir teoreme… Vurgu yapmıştı, yalan yazma ihtimalime. Öyle öğretmenler de vardı ki, soru sormamıza kızar ve derlerdi ki; her şey kitapta var!

Her neyse, bize olan oldu, gençlere, çocuklarımıza el vermek farz… En büyük engelimiz, sarsılacak olan batasıca kaba saba otoritemiz.

Gençlerin ve çocukların bizden daha üstün olduğu haller var gerçi, ama yahu bilmeliyiz ki bizden öncekiler bilirdi o yıllarda yaşanan gerçeği. Yani unutmamalıyız sahip olduğumuz tecrübeyi…

Tıp fakültesine geldiğimde bildikleriyle biz gariban öğrencilere hava atan, caka satan hocalar gördük, ulaşılmaz noktaya oturmuşlardı. Öyle bir iletişimsizlik vardı ki anlatılamazdı… Ama öyle hocalarımız da vardı ki, halk ağzından, yani anladığımız dilden anlatırlar, soru sormamıza olanca sabırlarıyla fırsat tanırlardı. İçimden geldi birkaç isim zikredeceğim. Genel Cerrahi hocamız Hayrettin Cebeci örneklerden sadece birisiydi diyeceğim…

İşin inceliklerini anlatan, bugünlere gelmemize ışık tutan bir Talia Balı Aykan… Unutamıyor insan.

Bir de yeni hocalara bakalım, bildiği her şeyi anlatan, yüceler yücesi ruhu ile bir Tiraje Celkan.

Bitmez bu örneklerin sonu, bilirim meselemiz eğitim sistemiydi derim. O konu hakkında son olarak edeceğim bir iki kelam…

Kendi oğlumdan bilirim temel öğretimin nasıl da meselenin aslından uzaklaştığını… Sadece ben bilmiyorum bu hali, köylümde de var aynı kaygı, derler ki hiç memnun değiliz… Dönmek istemiyoruz karanlık günlere… Benden söylemesi eğitime yön verenlere…

Üniversitelerde ise bilmek gereken o ki, etki gücü yüksek dergilerde yayın yapmak değil tek mesele… Asıl mesele insanlık adına verilen bir büyük davanın bilincine erişmekte… Ve kendine Müslüman olmaktan vazgeçmekte.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler