Fareler ve Özgürlük

Fareler ve Özgürlük

Bazı anılar vardır, hatırlamak istemezsiniz. Gerçi isteseniz de detayları derinlere gömdüğünüzü fark edersiniz. Anlatamazsınız. Ben bakalım ne kadar başarabileceğim…

Fındıklı’da bir evde kalıyordum. Belki üç yüz basamak merdivenin tepesinde yapayalnız eski bir ev. Yirmi, yirmi bir yaşlarında. Delikanlı çağlarımın tam ortasında. Gözü pek, korkusuz bir savaşçı olduğum zamanlarda. Katıksız sevgi, saygı ve en önemlisi özgürlük için her şeyi terk ettiğim günlerde. Tıp fakültesi üçüncü sınıf, 12 Eylül henüz yaşanmakta… Aradığım her şey, özgürlük dâhil, âşık olduğum kadında saklı…

Şu anda elim klavyede derin derin düşünmekteyim… O karanlık gecelerde, tek odalı, duvarları yıkılmak üzere olan evde, kirli, yağ bağlamış çarşaflı tek bir somya, tek ayağı kırık tahta bir masa. Gıcırdayan dengesiz bir sandalyeden ibaret bir dekorda yaşamaktan öyle zevk almak nasıl bir şeydi?

Evet, geniş, köşeleri çatlak pencereden içeri bütün ihtişamı ile süzülen ay ışığı, İstanbul, Boğaz ve Kız Kulesi, Ah o Kız Kulesi. Hayata tutunmama yeterince güçlü bir nedendi… Ve pilli minicik radyom. Hicaz, Nihavent geçen yalnız geceler ve günler…

Nihayet korkunç gece yarıları… Kıpkırmızı, parlak, minicik hiç de dostça bakmayan o gözler… Sahip olduğum tek yiyecek bir torbada kapı koluna asılı ekmek parçalarını hedefleyen fare akınları… Aynı ekmeğe en az onlar kadar ihtiyacım olmasa her şeyi kendilerine teslim edebilirdim. Ama korku ve çaresizlik içinde başımı yorgana gömmek ve hışırtıların dinmesini beklemek.. Yapabileceğim tek şeydi. Ne var ki akınlar bitmek bilmeyecekti

Eşik altına kalın, sıkı bir takoz çakmıştım. Ama nafile, Peki fare zehiri? Ne yazık ki çok fazlaydılar ve aşırı zeki hayvanlardı.

Öyle çaresiz, öyle yalnız ve öyle korku dolu gecelerden sonra, koruyucu tek şey yavaş yavaş kendini gösterirdi… Güneş ışınları! Parlak, hayat dolu… Ümit veren korkuyu deviren yok eden güneş ışınları…

Büyük keyifle hazırladığım sabah kahvaltıları. Kapağı sıkıca örtülü peynir, zeytin, reçel ve… Ve geceden kalan farelerle paylaşmak zorunda kaldığım ekmek kırıntıları…

Kol büyüklüğünde lağım fareleri takoz sonrasında odaya giremezdi… Fındık farelerinden ne zarar gelirdi ki… Ekmek… Yenebilir miydi? Paramda yoktu ki… Her gün taze ekmek mümkün değildi…

Demek aşk, ruhsal ve zihinsel özgürlüğe giden öyle güçlü bir itki idi ki, açlık, yalnızlık, ,tehlikeler, fareler, her türlü ama her türlü fiziksel travmadan daha çok daha yücelerde bir duruşa el vermekteydi… Demek özgürlük savaşçıları için hapishaneler, evet, fiziksel tutsaklıktı ama öylesi yüce ruhlara zincir vurmak olanaksızdı.

İşte o günlerde, bir gece sürekli açık olan radyomda cunta liderlerinin tek dersten kalanların dahi yıl kaybedeceği ilan edilecekti. Şubat dönemine bırakılmış mikrop sınavına beş gün kalacaktı. Ve koca mikrobiyoloji sınavı beş günlük bir çalışma ile büyük hoca Ekrem Kadri Unat’ın soruları nereden soracağını kestirmek suretiyle, yoruldukça kız kulesinin değişik halleri seyredilerek verilecekti. Hayatımın en büyük başarılarından olarak anılarımda yerini alacaktı anlayacağınız.

Demek özgür olmak yaratıcılıktı. Yaşama sevinciydi. Yılmaz bir enerjiydi.

Yıllar sonra Victor Hugo kulağıma sevgilin için her şeyi terk edebilmeli ama özgürlüğün için onu da terk etmeyi başarabilmelisin diyecekti…

Haklıydı büyük usta…

Ev mi? 12 Eylül kaçağı bazı dostlar dâhil, birçok öğrenciye yuva olmaya devam edecekti. Şimdi bazen önünden geçerken görüyorum ki yıkılmış ve yerine gayet havalı bir apartman dikilmiş. Adeta şehrin genel silüetine tutsak olmuş, şeklen güzelleşmiş ama özgürlüğü elinden alınmış gibi…

O günlerden söz ettiğim değerli bir dostum “seni çok iyi korumuş” dedi. “Kim?” dedim. Durdu “Tabiat” dedi.

Ben ise içimden Rabbime şükürler olsun demeden geçemeyeceğim. O zamanlardan bu zamanlara vesselam…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler