Gülün Ardından

İlkbahar tazeliğe doyamıyordu. Tüm çiçekler coşku içindeydi. O sırada, yedi yaşında bir çiçektim ve her çocuk gibi ben de öyleydim.

Dedemin tek katlı evinde bahçede tabiatın tam içindeydim. Orada her şey vardı. Hayaller gerçeklerle hasb-ı hal içindeydi. Cennetti adeta.. Yeryüzünde bir cennet… Böceklerle, köpeklerle, kedilerle arkadaş olurdunuz, otlarla oynardınız… Toprakla su… Şimdi anlıyorum ki vecd halinde sevişirlerdi. Birbirlerine yol açar dertleşirlerdi.

O bahçe benim için neydi biliyor musunuz? Kelime bulamıyorum şu anda.. Parçamdı desem, her şeyim.. Anım, geleceğim, geçmişim, dediğim gibi hayallerim, gerçeğim…

O bahçede çiçekler vardı. Hepsi bana ait… Ama bir tanesi vardı ki pembe yapraklıydı. Güldü… Oysa kısa zaman önce o bir tomurcuktu. Minik ellerimle suladığım, tek bir gül… Nasıl da canlıydı, tüm güllerden daha güzeldi. Yaprakları pırıl pırıl bir kadifeydi adeta. Dikeni benimle şakalaşırdı. Öyle canımdan bir parçaydı işte. Sabahları ilk iş onu ziyaret etmekti. Koklamak, sevmekti. Kim bilir varoluşumu gerçekleştirmekti.O küçücük ruhumla hayatla dans etmekti.

Ama bir gün her şey değişecekti. Allah’ım o nasıl şeydi! Kara çarşaflı kadının elindeki gülümün ta kendisiydi…Sapından kesilmişti. Ölmüştü. Artık yoktu aslında. Böylece minicik dünyam bir cinayete tanık olacak, yıkılacak, örselenecek, kahrolacak, ağlayacak, ağlayacak,kalbi kırılacak, ümitleri yok olacak, hayalleri kararacaktı. Şu anda dahi gözlerim nemleniyor desem anlatabilir miyim bilmem….

Köyde bayırda tek başına her gelen aracı selamlayan sevgili yaşlı çam ağacı kesilse ne olacak idi ise benim gülüm koparıldığında da o olmuştu… Yer yerinden oynamış, her şey karanlığa gömülmüştü..

Anneannem, ah canım anneannem.. Duygularımı anlamış, derin üzüntü içindeydi ama artık çok geçti. Gerçi, onun gözlerindeki hüzün, derin hem hal oluş, ruhuma biraz da olsa su serpecekti ama işte bir dost, bir sevgili, bir arkadaş gitmişti… Artık yoktu. Hediye adı altında kıyılmıştı. Cinayet işlenmişti. Beklenmedik bir kayıptı o… Etkisi bu güne, ta yarım asır sonrasına uzanan bir yas….

Tabiat ve çocuklar işte böyle bir şeydi. Eminim her çocuğun her birimizin, hatırlarsak böyle bir öyküsü olmalıydı…

Nereden mi biliyorum? Ozan diyor ya, dost dost dersiniz ama kara topraktan başkasını bulamazsınız… Sonra da her birimizin en derinde sakladığı o güzel ruhların en ince hallerine tercüman olursunuz….

Bilemedim, Allah kimseye o kopmaları yaşatmasın diyeceğim… Öyle anlaşılıyor ki, adım atsak düşünmeliyiz… Hangi ruhlarla etkileşmekteyiz. Bilmeliyiz, hissetmeliyiz…

Ama, güzellik,ve ölü çiçekler size hoş geliyorsa demek sözün bittiği yerdeyiz….

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler