Hayaller, gerçekler ve telkin

Hayaller ve gerçekler; insan beyninin temel değişkenlerindendir diye düşünüyorum. Bunlarla bir çok denklem kurabilirsiniz. Mesela, kurduğunuz hayaller ile bedensel; hafıza, zeka, deneyim vb psikolojik; sosyolojik ve ekonomik imkanlarınız, yani gerçekler arasında uçurum varsa, uçurumu kapatmak için hayallerinizi daha da kuvvetlendirip “Pseudologia fantastica” vb histerik çözülmelere doğru gidebilirsiniz. Gerçekleri inkar edip psikoz sınırlarına dayanabilirsiniz. Ya da hayal tacirlerinin oyuncağı olabilirsiniz. Ama hayaller ve gerçekler arasındaki uçurumu fark edenlere selam olsun… Orada bolca bilim adamı ve sanatçı vardır.. Hayaller ve gerçeklerin örtüştüğü dünya ise; işte cennet orasıdır!