Hayatıma giren hayvanlar!

Hayatıma giren hayvanlar! Ne çok hayvan var hayatıma giren bilseniz! Öyle konuşmadan, sessizce… Mesela Gümüş! Sarı, uzun tüyleri parlak ve dostça bakışları ile yüreğimi ısıtan, kahverengi parlak gözlü köpek… Halam hatırlar mı? Acaba. Hani şu evi bekleyen bahçedeki köpek… Onun ilk öğretmenlik günleriydi. Gaffarlı köyünde. Ben ise tam altı yaşındaydım. Alt-alta üst üste oynadığım hayvancık… Bir ara hemen her öğle vakti bahçeyi bir süreliğine terk ettiği dikkatimi çekmeye başlamıştı. O günlerde bir gün, peşine takıldım. O önde ben arkada, tepeler, tarlalar, vadiler aştık. Sürekli arkasına dönüp beni kolluyordu bir yandan… Takip ettiğimin çok iyi farkındaydı. Nihayet bir mağaranın girişine geldik. Bekledi. Yanına dek geldim. Öğlenin sıcaklığı tam tepedeydi. O derin ve sıcak sessizliğin içinde sadece köpek yavrularının kısa, cılız ve keskin sesleri, işitiliyordu. Gümüş bana yavrularını göstermek istemişti. Dakikalarca orada kaldık. Nasıl eğlendik biliyor musunuz? Sonra yine Gümüş önde ben arkada köye döndüğümüzü hatırlıyorum. Gümüş beni seviyordu. Ben de onu. Bu katıksız bir sevgi ilişkisi idi. Az daha küçük yaşta iken, yaz tatili bitip te, dedemin köyünü terk etmenin o dayanılmaz acısını hafifleten, komşunun oğlu, can arkadaşımın “al sana bir hediye, hatıram olsun!” diyerek verdiği o civciv… Hatta biraz daha küçükken, annemin amcasının eşeği ile kurduğum arkadaşlık demeyeceğim, resmen özdeşim, unutulmaz anılar benim için. Düşünün; “büyüyünce eşek olacağım!” dermişim… Hala köylünün dilindedir… Sokak köpeklerini eve taşıdığımı, sen görme diye kanepenin altına sakladığımı hatırlar mısın anneciğim? Yine babamın, evin balkonuna getirip aklımca kimseye çaktırmadan beslediğim o yavru köpek. Hani sizin yatak odasının dibindeki balkonda olan. Sabaha kadar havlayan ve babacığımın “ya o, ya ben!” dediği yavrucak! Daha sonraki yıllarda, Fırat Üniversitesinin değerli hocaları ile yaptığımız deneysel çalışmalara aldığımız, bana bilim adamı olmanın ne derin bir haz konusu olduğunu öğreten o hayvancıklar… Amerika’da yalnızlığımı paylaşan, zekalarına bire-bir tanık olduğum o steril deney fareleri… Bu kadar muhabbetin ardından tam bacağımdan ısırıldığım gün pek gecikmedi tabi ki… Ama Benek yerden-göğe dek haklıydı… Canhıraş şekilde sahibini yakından kovalamak var mıydı? Benek utanç içinde günlerce yüzüme bakmadı, bakamadı. Yoksa bana mı öyle geldi bilemiyorum. Hayvan sevgisi muhteşem bir şey… Bir ara anti-sosyal kişilik bozukluğu tanı kriterlerinden birisiydi çocuklukta hayvanlara eziyet etmek… Fazla lafa gerek yok. Allah kimseyi hayvan sevgisinden mahrum etmesin! Onu ancak yaşayan bilir. Kelimelere sığdırmak zor. Benimkisi sadece bir denemeydi… Sevgiyle kalın…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler