Hedef Meselesi ve Hastalarımın Filozofik Zekâsı

Hedef Meselesi ve Hastalarımın Filozofik Zekası

Hedefini bilmeyen insan sonbaharda dökülen yapraklar gibidir. Güzel görünürler. Ama gelen ezer, giden ezer. Rüzgârla bir o yana bir bu yana savrulur dururlar. Oysa hedefi olanlar kökü sağlam çınarlar gibidirler. Sağlıklı, yararlı, sağlam, zamana meydan okuyan ve daha neler…

Doğrusu gerçekçi olmayan hedefler ulaşılamayan ütopyalar olarak kalmakta ve hayal kırıklıkları kaçınılmaz olmaktadır. Mademki aslında her şey vardır ama aynı zamanda hiç bir şey yoktur, bu tuzağa düşmek işten bile değildir.

Sağlıklı hedefleri belirlerken bir dizi faktör vardır. Mesela yaş bunlardan en önemlisidir. İnsan yaşlandıkça dinginleşmekte, hedefler sağlıklı bir zemine oturmakta, birçok sivrilikler törpülenmektedir. Hedefe atfedilen önem yerli yerine oturmakta. Sakinleşmektedir.

Bir diğeri tarih bilgisi ve bilincidir. Ki sıkı bir eğitim ve terbiye gerektirir. İşte, “her şey” diyenlerin tarihteki hazin sonları. Ve “hiç bir şey” diyenlerin derin yok oluşları…

Ama sağlıklı olanlar ki, ne “her şey” ne de hiçbir şey” derler. Ne kaybolurlar, ne de insanoğlunun adeta gözünü oyarlar…

Hedefi belirlerken kendi yeteneklerini bilmek, çevresel faktörleri hesaplamak ne kadar önemlidir, değil mi? Enfarktüs geçirmiş bir hastanın sıcağı sıcağına, Himalaya’da zirve hedeflemesi ne kadar enteresan olurdu mesela…

Henüz tedavisine başlamadığım hastalarımda gördüğüm ortak nokta bu hedef meselesi ile yakın ilişki içindedir. Hedeflerini şaşırmış olanlar, ulaşamamış olmanın verdiği eksiklik duygusu yaşayanlar, aşırı gururlananlar. Sırasıyla nörotik yapı, depresif reaksiyon ya da mani olarak isimlendirilen tablolara denk düşerler. Yıldızlara hükmetme arzusu gibi olmayacak hedefler şizofreniyi, sadece yaşamı idame ettirmeye yönelik hedefler mental retardasyonu, başkalarının sırtından geçinmeyi hedeflemek ya da hedeflerinden asla taviz vermeyenler ise kişilik bozukluklarını düşündürmez mi?

Dualarında önce sağlık, sonra sevdiklerine iki cihanda saadet, ardından maddi ve manevi âlemi daha iyi kavramak üzere ilim ve helal kazanç dileyenler, Kendi zaaflarına hükmetmek isteyenler ne güzel hedeflerden söz etmektedirler…

Tüm bunların ötesinde belki de iradenin hedef koymakta ne de cüz-i olduğunu fark etmek çok üst bir merhale olsa gerekir.

Konuyla ilgili olarak, hastalarımda gördüğüm bir şeyi ifade etmek isterim. Öyle ciddi ve acı deneyimlere sahip oluyorlar ki, filozofik zekâları gerçekten tavan yapıyor. Hayatın anlamı ve hedeflerin gerçekçiliği yerine oturmaya başlıyor. Ve daha güzeli, hedef bilinci tam oluşana dek çabaları devam ediyor.

Bu noktada sayısız sesli ve daha sıkça olarak sessiz ama soru dolu bakışlarıyla hekim olarak bizlerden beklentileri o yolda ışık tutmamız oluyor.

Sordukları sorular, hep o anlama geliyor. “Hedef nedir?” diyorlar. Hekimlerden beklenen ise deryada bir deniz feneri gibi sapasağlam durmak ve bıkmadan her koşulda ışık saçmaya devam etmektir. Geriye hastaya, hekime ve ezcümle insanoğluna sabır dilemek kalıyor.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler