İnsanlığın Gücü, Müziğin Ritmi ve Bu Koca Dünyada Bir Arap Çocuk

İnsanlığın Gücü, Müziğin Ritmi ve Bu Koca Dünyada Bir Arap Çocuk

Son zamanlarda Arapça, Türkçe ve İspanyolca karışımı dans müzikleri dinliyorum… Daha doğrusu dinlemeye doyamıyorum. O ne kıvrak ritim, o ne sıcak notalar, o ne muhteşem kültür, o ne güzellik ya Rabbim, o ne büyüleyici seda…

Gel gör ki, gözyaşları derin düşüncelere dalıp, akıp gidiyor. Arap çocukları düşünüyorum. Arap diyarlarındalar. Zaman durmak bilmiyor. Müzik susmuyor. Duygular karmakarışıklaşıyor…

“Kahretsin!” diyorum, elindeki bez bebekle, parçalanmış elbiseleriyle, yüzü kan içinde, saçları yağlı, darmadağınık, anası, babasını, herkesini kaybetmiş yavruları düşündükçe yanıyorum… Aynı müzikten hoşlanmak onlarla akraba olmak gibi bir duyguya alıp götürüyor. Yüreğimdeki yangının alevleri Hira Dağı’nı aşıyor…

“Neden?” diyorum, “Neden?”. “Ölümlü dünyada bu katliamlar neden?” Siyaset biliminin veya ekonominin labirentlerinde dolaşıyorum. Yolumu şaşırıyorum. Küfür kıyamet kayboluyorum. Bu arada müziğin tınısı ruhumu kavurdukça daha bir yanıyorum… Anlamak için yakarıyorum…

Psikoloji. Ah, her şey orada gizli… Onu biliyorum, hissediyorum. Hırslı, zayıf, kişiliği bozuk alçağın alçağı, en vahşi hayvandan daha acımasız, adı sanı bilinmeyen, narsisizmin, psikopatlığın sınırlarını çoktan aşmış o canavarlar ki, yaptıkları her şeye bir sebep buluverirler… Devlet derler, millet derler, “Hayat bir savaştır.” derler, “Geçmişte çektiklerimizi unutamıyoruz ve bir daha yaşamak istemiyoruz.” derler, “Toprak” derler, “Su” derler, “Petrol” derler, “Para” derler… Sanki toprak, para ve her şey onlar için yaratılmışçasına bizlerin havaya, suya, oyuncağa, hayallere ihtiyacımız yokmuşçasına bir eda içindedirler…

Demek bizler, sizler, çocuklar, hayaller, gençler, bez bebekler, umutlar. Daha nice güzellikler.. Ne gereksiz, ne çöplük şeyleriz onların nezdinde…

İnsan düşündükçe fark ediyor ki, irademiz hedefleniyor. Kitlelere birbirinden beter bir kaç seçenek bırakılana dek şeytani projelerle ayar veriliyor. Önce sıradan, insani zaaflar saptanıyor. Din, mezhep, dil, ırk, cinsiyet, ne varsa ortaya dökülüyor… En ince detaylarına dek son derecede hassas yöntemlerle gerçeğe olağanüstü yakın bir bilimsellikle inceleniyor… Hem de, Arapların, Türklerin, İspanyolların ve cümle insanlığın saf evlatları kullanılarak, kendi kardeşlerine ne yaptıklarını bilmedikleri, olayı salt bir kişisel doyum, reyting, yüce bir ruhun ve zekânın eseri, üstünlük meselesi zannettikleri bir âlemde desem…

Hiç bir ulus-ırk değil bunlar, bunlar gözü dönmüş canavarlar. İnsan sevgisi mi? Güldürmeyin Allah aşkına! Onlar başkasının duygusundan ne anlar… Köşeye sıkıştıklarında yalandan ağlarlar… O kadar…

Müzik bir yere geliyor, tek düze bir hal alıyor. En tatsız anlar öyle oluyor.

Tüm bu vahşi dünyayı tam olarak anlamasak bile olay tek düze hale geldiği anda, kanalı değiştirmek gerekiyor. Almanca, Çince, daha nice nice müzikler var… Ah, duygularımızın, aklımızın, iyi şeylerimizin gücüne bir uyanabilsek… Yok mu!… Şeytan düşüne dursun, coşkun seller olup gideceğiz de…

Sanıyorum, öncelikle her birimizin açmazın bir parçası olduğumuzu anlamakla başlamak gerekiyor.

Yani, bize düşman diye gösterdikleri her şey ve kişi aslında birer enstrüman ve hepsi bizden yana ama… Bir anlamda hepimiz dehşetli büyük bir bütünün parçasıyız da birbirimize düşüveriyoruz… Birbirimizi göremez hale geliyoruz. En adi indirgemelerle insanlıktan çıkıveriyoruz da sonrasında kendimize bile şaşıveriyoruz.

Sonuç olarak, uyanmamız gerekiyoruz…

İçinde olduğumuz bilimsel, sanatsal, politik, ekonomik, mesleki, ezcümle her türlü işlevsellik uyanmamıza yardım etsin dilerim…

Dilerim dünyamız, kendi küresel ritmine yaraşır bir düzen içinde o muazzam müzikaliteye ayak uydursun.

Uyduracak da zaten, eminim… En kısa zamanda olsun isterim… Dua ederim, yalvarırım…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler