Kör inanç!

Yeni gelişmelere kulak vermek lazım. Bir bakmak lazım. Eski bildiklerimizi tümüyle yerle bir edecek olsalar da, şöyle bir cesaret dostlarla ve bilenlerle konuşmak, anlamaya çalışmak lazım. Ve tabi ki yenilik denilen şeylere de hemen öyle yapışmamak ve inanmadan önce anladığından emin olmak lazım.

Oysa insanlar vardır, inandıklarından asla vaz geçmezler. Yeni gelişmeleri görmezler. “İnanç sahibiyiz, prensiplerimiz var!” derler. Oysa bence onlar gözleri kör, kulakları sağır ve dilsizdirler. Mesela putlara mı tapıyorlar, Allah’tan ayet gelse aynen devam ederler.

Bu anlattığıma uygun ne de çok insan tanırsınız değil mi? Ne de çok insan…

Anlatacak birçokları var ama kendilerini bilip incinirler diye korkumdan hepsini teker teker eledim aklımdan.

Bu yazıda işte onlardan sadece birini anlatacağım. Onu da kendini tanıyamaz hale sokacağım!

İnatçı bir adamdı. Eşi konversiyon dediğimiz bir hastalığa yakalanmıştı. Hiçbir laboratuvar ve klinik bilgiyle açıklanamayan nörolojik bulgular… Bizimkinin bulgusu sık sık bayılmaktı. Sara hastalığını andırmaktaydı. Ama ne EEG’sinde, ne de kliniğinde Sara lehine bulgusu bulunmaktaydı. Bir yıl içinde belki beş farklı doktora gitmiş, bir çare bulamamışlardı. Ayrıca, dikkatle dinlendiğinde, hastamda tekrarlayan depresyon da vardı. Bayılmaları depresyon zamanlarında artmaktaydı. Her neyse, kendi bildiğimce tedavi etmeye koyuldum. Dört yıl süren başarılı bir dönemin sonunda işler tam da yoluna girmişken, inatçı adam özel bir randevu istedi. Eşi hakkında konuşacaktı. “Buyursun” dedim sekreterime “gelsin”… Gayet küstah ve kendinden emin bir ifadesi vardı. Zaten inatçı, bildiğini okuyan kişiliği hep aklımdaydı. “Dört yıldır size gelip gidiyoruz bir milim yol kat edemedik.” dedi. Aymazlığın da bu kadarı olmazdı. Betim benzim attı. Aynı, tepeden tavırla devam etti “Ben zaten psikiyatri bilimine inanmıyorum! Belirtilerin üstüne bir avuç toprak atıyor kesin çözüm bulamıyorsunuz. Oysaki güçlü bir hocanın muskası gibisi var mı? Hangisi daha iyi? İnsan eliyle gelen mi, yoksa Allah’tan olan mı?”

Bilimsel veriler ışığında, işte hastalık hakkında bilinenlerin fazla olmadığını ama eşinin depresyonuna ağırlık vermekle strese dayanıklılığını dolayısıyla da konversif bulgulara direncini artırdığımızı falan anlatmaya çalıştıysam da nafile… O muskaya inancına sanki ilahi bir güçle bağlanmaktaydı. Bazı başka adamlar vardı ki, atalarım dediği, onlara inanmaktaydı. Bilimsel yeniliklere ve bilim adamına daima şüphe ile yaklaşmaktaydı… Allah’ın ayetlerini az bir bedel karşılığında satanlarla bir olmaktaydı. Bilmediği şeyleri ilim adamına sormamaktaydı. Aslında sorsa da anlamamaktaydı…

Az daha bilimsel ve teknolojik gelişmelere gözünü kapayan kimi koca devletler gibi çöküp kalacaktım (!) ama lahavle deyip konuyu kapattım…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Güncel Yazılar

  Haberler