Öfke

Öfke… Normalde sağlıklı bir duygudur. Fakat kontrolden çıkarsa ve yıkıcı bir hal alırsa problem başlar. Kan basıncı ve kalp ritmi artar, adrenalin ve noradrenalin yükselir. Direkt sağlığı bozar. Dışardan gelen ya da anıların canlanmasından oluşan faktörler öfkeyi tetikleyebilir.

Öfkenin dışavurumunda en ilkel yol şiddete başvurmaktır. Bu ilki temel içgüdüden birisi olan agresyonun dışa vurumdur. Amaç yaşamsal önemi olan taleplerin giderilmesine engel olan faktörleri yok etmek ve yaşamaya devam etmektir. Fakat kanunlar, sosyal normlar ve vicdan şiddetin önüne engel olarak dikilir. Bu durumda üç temel başa çıkma şekli kalır: kimseyi kırmadan direkt dışa vurum, içine atma, veya problem çözme, espri kullanma, nefes teknikleri, çevreyi değiştirme gibi gevşemeye yol açacak yollara başvurmadır. Bazı insanlar fiziksel (beyinleri aşırı duyarlı olabilir, engellenmeye tahammülü azaltan herhangi bir fizksel özür olabilir), psikolojik (psikopati, narsisizm vb kişilik bozuklukları, travmatik yaşam öyküsü) ya da sosyolojik nedenlerle daha fazla öfkelidir. Bu noktada başımdan geçen bir-kaç öyküyü paylaşmak isterim. Ağrı ilinde zorunlu hizmet yaptığım yıllardı. Devlet hastanesinde nöbetçi idim. Başhekim ziyaret saatlerini kısıtlamış geceleri kimseyi servise aldırtmıyordu. Sıradan bir nöbet gecenin sessizliğinde süregiderken aniden bir gürültü işittim. Personel yukarı servise çıkmak isteyen birine izin vermiyor, adam ısrar ediyordu… Arbede uzunca bir süre devam etti. Derken adam küt diye benim kapıyı tekmeleyerek içeri girdi. Aniden öfkelendim. Adam zaten burnundan soluyordu. İlk atak ondan geldi; “Yukarı çıkmak için sen izin verecekmişsin!” dedi. O sıralarda 24-25 yaşlarında bir delikanlıyım. Geldiğim kültürel yapı bu tür davranışları hoş görmeme kesinlikle engel. O hızla; ikinci hamle benden geldi; “daha bir doktorla nasıl konuşulacağını bilmiyorsun” dedim. “Ne dedik ki?” diye sordu. Bir anda ne diyeceğimi şaşırdım: “Sen?” diyorsun dedim. “Ne diyecektik?” diye sordu. “Siz* diye kısaca yanıtladım. Hala öfkeliydim. Onda ise öfke yerini hak iddia eden bir hale terk etmişti, bile. Durdu; “Ama o zaman çoğula kaçıyor!” Demez mi… Beni bir gülme tuttu ki sormayın. Şaşkın bakışlarını fazla sürdüremedi, o da güldü. Nihayet “Anlat bakalım kurallara neden uymuyorsun?” dedim. “Sokağı aydınlatan lambalardan dolayı!” dedi. Gülüşme ikiye katlandı. Oradan geçen herkes hasta yakınları tarafından görülüyordu. Eğer o kişi ziyarete gitmezse, “Önümüzden geçti de bize uğramadı diye gönül koyuyorlardı. Sonuçta Ağrı’nın sosyal bir gerçeği ile karşı karşıya idik. “Peki” dedim. “Çıkabilirsin. Ama uzun kalma” diye ekledim. Bu olaydan çıkardığım çok ders olmuştur. İnsanları yargılayıp öfkelenmeden önce anlamak, yaptığı harekete anlam vermek gerektiğini çıkarabilirsiniz. Sıkıntıyı direkt dışa vurup hakkınızı arayabilirsiniz, espri yapabilirsiniz… Neticede öfkeniz bu ve benzeri bir şekilde yutabilirsiniz. İkinci hatıram ise manik atak geçiren hastama “sen” dediğim için işittiğim azar oldu. “Siz” demeliydim. Zira o çok önemli bir insandı. Laubaliliğin anlamı yoktu. Ve öfkesini agresyona çeviren tek hastam bir psikopattı. Serviste çay içmek isteyen bunu bir başkanın hizmeti ile halletmeye çalışan psikopata “kendi çayınızı kendiniz alın” dediğim için okkalı bir tokat yemiştim… Sonuç olarak öfke vardır ve başa çıkmak çabayı gerektirir. Düşünüyorum da başa çıkıp yutmak için her şeyden önce insan sevgisi ve anlayış gerekir. Anlamak gerekir. Anlayamazsak da anlamaya çalışmak gerekir…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler