Sağlık meselesi…

Sağlık meselesi… İlginç tartışmalara tanık olursunuz. “Para mı? Sağlık mı?” ya da “Makam mı? Sağlık mı?” gibi… Ama sağlığınızı kaybettiğiniz anda anlarsınız Hanya’yı, Konya’yı!

Önce bir şok yaşarsınız. Olayın ciddiyetini kavramaktan çok uzaksınızdır. Sonra, sebep ararsınız. Mantık yürütürsünüz. Ardından sorunun içeriğine bağlı olarak dehşete kapılmakla umursamazlık arasında bir yerde bulursunuz kendinizi. Sonuç itibariyle tehlikeli olduğu bilinen bir hastalıksa, mesela kanser gibi, dehşet yaşarsınız. Derin bir hüzün kapıda bekler, Kimimiz kırılgan kişiliğimizle canlı cenaze gibi dolaşırız. Konu hakkında kapak kaldırmaz, inkâr ederiz… Yüzünden kan damlayan, etrafta ceylanlar gibi koşturan sağlıklı olduğu imajı verenlere nasıl da gıpta ile bakarız değil mi?

Meseleyi kabullenip de çözüm yolunda atağa geçtiğinizde aradan epey bir zaman geçmiştir. Şimdi de neden geç kaldığınızı sorgular, suçlayacak birilerini ararsınız. İlk gördüğünüz kişi bizzat kendinizdir. O sıralara denk düşer, sağlık çalışanları ile ilk ciddi temas. Artık hayatımızda yeni bir ordu vardır. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ve diğerleri… Bir zamanlar adlarını sadece şarkılarda, romanlarda, haberlerde duyduğumuz insanlar…

Ansızın kapıyı çalan sağlık meselesi birdenbire hayatın eksenine oturuverir. İnsanın felsefesi değişir Alimallah. Önemlilerle önemsizler ayrışıverir de önemli olan tek şey kalır, o da sağlıktır… Eski günlere dönmek için neler vaadedilir neler… Malını mülkünü ne varsa her şeyini şarlatanlara kaptıranlar görürsünüz. Her şey eski, mutlu bilinen günlere dönmek içindir. “Ah, hayali cihan değer!” Denen haller için.

Doktora “Gökte Allah yerde sen!” dersiniz. Kimi doktor vardır bu rolü gerçek (bizim oraların ifadesiyle “essah”) sanır… Adeta orgazmik vaziyetler olur! Kimi doktor kendini tümden değersiz sayar da hastasını karanlıkta yapayalnız bırakır. Ama kimi doktor da vardır ki, bilgilendirir de korkuyu silip atar evvel emirde. Hastasının anlamadığını gördüğünde verdiği bilgiyi, tekrar tekrar, tekrarlar… Bıkmaz usanmaz. Küçümsemez. Bilginin ışığında ne karanlık kalır ne de korku. Bilginin “ancak buraya kadar! Daha fazlası için ileri araştırmalar sürmektedir!” Dediği yerde sevgi başlar. Hastasıyla dertleşme faslına girer sağlık ordusu. Ne de olsa aynı kaderi paylaşan naçar birer varlıklardır onlar, her ikisi de…

Depresyon mu? İşte o baki kalır… Kimisinde açıkça vardır. Kimisinde sessizce yaşanır.

Allah herkese, hepimize katlanabileceğimizden fazla sağlık sorunu vermesin, tüm ağrılarımız dinsin, ruhumuz şu fani dünyada şen gelsin şen gitsin…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler