Travma sonrası stres bozukluğu… İngilizcesi PTSD

Travma sonrası stres bozukluğu… İngilizcesi PTSD (Posttraumatic Stress Disorder)… Bazı acımasız anılar hatta rüyalar vardır ki iz bırakır. Saldırıya uğrarsınız, ya da bir felakete maruz kalırsınız.

Zaman zaman hatırlar dehşete düşersiniz. O an, bir imaj olarak belirir (flashback), kâbuslara konu olur. Flashback nedir diye soran olursa, sanki olayı yaşıyorcasına hatırladığınız andır derim. O anı hatırlamaktan köşe-bucak kaçarsınız… Olayı hatırlatan şeylerden uzak durursunuz. Enerji düşer, depresyon belirir, hiç bir şeyden zevk alamazlar. Yaşam sevinci gittikçe azalır. Dostlardan uzaklaşılır. Sevgi hissedemezler. Aşk biter. Geleceğe ilişkin planlar sona erer.

Uykusuzluk, kabuslar, konsantrasyon güçlüğü, irritabilite, irkilmeler… Gerçeklikten kopabilirler, dissosiye olabilirler, bu ben miyim? Diye sorgular, kendilerine, her şeye karşı yabancı hissederler… Paranoya başlayabilir…

Tüm bu bilgileri aklımızda tutalım ve bir kadının hayat hikâyesine kısaca bir göz atalım…

45-50 yaşlarında bir kadın hasta… Başörtüsünün altından birkaç gri saç tutamı, korku dolu, ama ümidini yitmiş yorgun bakışları ile karşımda oturdu. Hiç konuşmak istemez ama” beni anlayın” ne olur? Dercesine öyle monoton ve alçak sesle konuşuyordu ki… O anda kapının dışından derinden gelen bir telefon sesi ile aniden irkilip arkaya bakmasa salt bir depresyon derdiniz.

O andan itibaren sorgulamayı derinleştirme ihtiyacı duydum. Hayatında travmatik bir olay var mıydı? Evet vardı! Babası… Kahrolası akşamlar… Yaşamak istemediği saatlerdi… Yine babası eve gelecek ve annesine ve çocuklarına karşı dehşet saçacaktı. Hele gecenin geç saatleri, bir de alkolün etkisiyle… Yatağında yorganın içinde kaybolmak isterdi, kulaklarını tıkar sessizliği özlemle beklerdi…

Evlendiği erkekte en ufak bir ses tonu artışı yıkılmasına, yok olmasına yetecekti… Bu hayatta ne sevdiği bir insan, ne de bir dostu vardı… Dertleşmek ona göre bir şey değildi. Acılar içinde ve içindeki acılarla yaşamak zorundaydı. İki çocuğu vardı. Ne onların, ne kendisinin geleceğinden hiç ama hiç ümidi yoktu.

Uykusuz kâbus dolu geceler, uyusa da uyanık geçen geceler, en ufak bir sese ışığa tahammülsüzlük artık hayatın parçası olmuştu. Her kes öyle sanıyordu. En kötüsü de içine akıttığı gözyaşlarıydı… Hiç ağlayamıyordu. Zaman zaman aynaya bakıp bu ben miyim diye soruyordu.

Korkuyordu. Bu hayatta her yer ona gurbetti… Bitmesi için dua etiği bir hüzün yolculuğunda idi. Zar-zor geçinen bu kadın, insanüstü bir gayretle, belki de son bir hamleyle bana gelmişti. Bu çabası elbette karşılık bulacaktı. Ne de olsa tıbbın yabancısı olmadığı bu hale ilişkin epey bir bilgi ve birikim vardı… Bunu tahmin etmek için, şu yaşanan trafik kazalarına, savaşlara, aile içi şiddete, depremlere bir bakmanız yeterli olsa gerekir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler